Echidna - Expert na řeznou a jinou techniku pro stavební a demoliční stroje
Dnes je 28.6. – svátek slaví Lubomír

Dvoububnové třídiče ZEMMLER, jedinečné stroje k recyklaci materiálů

Zveřejněno: 21. 3. 2022

Moderní recyklační provozy, stavební firmy a mnohé další podniky stojí v dnešní době před novými výzvami. Splnit zákonné předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají zpracování odpadů. Zároveň pak maximálně využít vhodné složky stavebních odpadů a minimalizovat tím množství ukládaného odpadního materiálu. Řešením jsou dvoububnové třídiče od firmy ZEMMLER, které umožňují třídění materiálů na tři frakce v jedné pracovní operaci.

Vytříděním původně odpadních stavebních výkopků získáme kromě zeminy k terénním úpravám i kamenivo.

Stavební výkopky, frézovaný asfalt, drcené betony či cihly, štěrky vytěžené z podkladních vrstev staveb, směsné zeminy ze stavebních skrývek, dřevěná štěpka, či odpadní sklo nejsou odpadem, ale typickými materiály pro další ekologické zpracování. Vytříděním získáme nové frakce materiálů, které jsou vhodné pro další využití.

Díky dalšímu racionálnímu použití vytříděných stavebních odpadů je mimo jiné možné v budoucnu snížit potřebu nově těžených materiálů v mnoha oblastech stavebního využití. Sníží se tím nejenom zatížení životního prostředí nadbytečným ukládáním stavebního odpadu, ale zároveň je možné nahradit významnou část všech typů kameniv, které se již v této době stávají nedostatkovou strategickou surovinou.

Pro malé i velké zakázky

Ve všech těchto oblastech naleznou dvoububnové třídiče od firmy ZEMMLER své využití. V nabídce třídičů je více typů – od těch nejmenších, jejichž mobilitu lze zajistit větším osobním automobilem s tažným zařízením na 3,5 t (řidičské oprávnění B+E) a které jsou speciálně určeny menším stavebním firmám, až po největší stroje s výkonem okolo 150 m3 materiálu za hodinu. Ve všech těchto třídičích je použita technologie dvojitého bubnu, čímž je umožněno třídění materiálů na tři frakce v jedné pracovní operaci. Výsledkem je velmi čisté dělení materiálů, jak je mimo jiné vyžadováno při zpracování nebo opětovném využití vytříděného materiálu přímo na stavbě.

Vytříděné kamenivo může být vhodné například do podkladních konstrukčních vrstev.
Vytříděné kamenivo může být vhodné například do podkladních konstrukčních vrstev.

Jedinečnost třídičů ZEMMLER spočívá v technologii dvoububnového třídění. Díky separaci materiálu ve vnitřním hrubém bubnu je třídění výrazně efektivnější. Technologie umožňuje zpracovávat i materiály s větší vlhkostí, u kterých jiné technologie třídění selhávají. Jednoduchou výměnou sít je možné rychle měnit velikost všech tří výsledných frakcí materiálů.

A k tomu to nejlepší: ZEMMLER sází na intenzivní technické poradenství. Každý stroj je přesně uzpůsoben potřebám a přáním jednotlivých zákazníků a oblastem použití.

Během jedné operace zvládají bubnové třídiče ZEMMLER třídění na tři frakce.
Během jedné operace zvládají bubnové třídiče ZEMMLER třídění na tři frakce.

Tuzemské zastoupení

Výhradním dovozcem těchto moderních a výkonných třídičů do České a Slovenské republiky je firma EUROGREEN CZ s.r.o. Techniku nejen prodává, pronajímá a servisuje, ale též sama intenzivně využívá při jedné ze svých činností – výstavbě a renovaci sportovních travnatých ploch.

Od roku 2022 je možné na pořízení třídičů Zemmler získat významnou dotační podporu.

 

Nové

Výroba damprů v Československu v období po druhé světové válce

Zveřejněno 17.6. Dampery, zmiňované v minulém vydání (Muir-Hill, Aveling-Barford) se dovážely do Československa v poměrně malých počtech a jejich dovoz prakticky skončil s ukončením činnosti organizace UNRRA a spuštěním železné opony. Ruku v ruce s tím šel naprostý… celý příspěvek

Na co se zaměřit při pořizování smykem řízeného nakladače z pohledu příslušenství

Zveřejněno 15.6. Při nákupu smykem řízeného nakladače je potřeba zohlednit spoustu věcí. Spolu s výběrem značky a modelu přichází na řadu též otázka výbavy a příslušenství pro daný stroj. Pojďme se ve stručnosti podívat na to, co v této věci radí přední výrobci… celý příspěvek

Bobcat představil moderní koncepty. Zaměřují se na elektrifikaci, digitalizaci, autonomii a gamifikaci

Zveřejněno 11.6. Kampus Doosan Bobcat v Dobříši po 3 letech opět hostil legendární Bobcat Demo Days. Stovky zákazníků a prodejců z celé Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) navštívily tuto oblíbenou akci, aby si prohlédly a vyzkoušely nejnovější produkty Bobcat… celý příspěvek