Premiéra strojů DEVELON v Česku
Dnes je 11.6. – svátek slaví Bruno

Kreovanie modulárnej flexibilnej zostavy nosiča náradia novej generácie

Zveřejněno: 2. 9. 2022

V rámci spolupráce s praxou na základe aktuálnych potrieb vznikla v rámci vedecko-výskumného projektu koncepcia univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45 kW. Návrh nakladača novej generácie bol realizovaný na princípe platformy a modulárnosti skupiny existujúcich strojov konkrétnej spoločnosti zaoberajúcou sa výrobou nakladačov.

Obr. 1: Nakladač Valet 150.

Tvorba modulárnej konštrukcie bola rozdelená do súčasného riešenia troch základných častí nakladača: návrh nosnej konštrukcie nakladača, návrh pohonu pojazdu a návrh pracovného zariadenia. Po preskúmaní súčasného stavu na trhu a aktuálnych požiadaviek bol realizovaný návrh nakladača s pevným rámom, Z-kinematikou pracovného zariadenia a s nápravami s nezávislým riadením. Výkon motora bol stanovený na 45 kW a s využitím kritérií podobnosti a simplexov boli určené ďalšie technické parametre nakladača. Na základe požadovaných vlastností nosiča a jeho predpokladaného využitia, bol použitý pracovný názov Valet 150 (angl. sluha/lokaj), obr. 1.

Z dôvodu zabezpečenia princípu modulárnosti a vytvárania platformy boli v konštrukcií využité moduly v súčasnosti disponibilné v produkcií nakladačov výrobcu (motor, kolesá, kabína a pod.). Tieto moduly boli integrované do flexibilnej modulárnej konštrukcie spĺňajúcej stanovené technické parametre.

Pohon pojazdu bol kreovaný s dôrazom na dostupné moduly: priečne uložený motor 404J-E22T (45 kW), regulačný axiálny piestový hydrogenerátor Rexroth A4VG (56/32), zubový hydrogenerátor AZPN (28), regulačný axiálny piestový hydromotor Rexroth A6VM/71 (115/69), prevodovku TB172 C, nápravy Carraro 46.14M s kolesami 12.5-18. Obe nápravy boli navrhnuté ako poháňané a riadené natáčaním kolies prednej a zadnej nápravy.

Pri návrhu kabíny bola akceptovaná požiadavka koncepcie resp. prispôsobenia už používanej kabíny a tiež prístupových sústav. Kabína teda predbežne spĺňa požiadavky skúšok v zmysle FOPS a ROPS pre stroje do maximálnej hmotnosti 6 000 kg. Uloženie kabíny bolo navrhnuté na silentblokoch typu Metalastic Cab Mountings, obr. 2.

Obr. 2: Kabína nakladača Valet 150.
Obr. 2: Kabína nakladača Valet 150.

Z dôvodu zabezpečenia dobrých manévrovacích vlastností v stiesnených priestoroch, bol navrhnutý aj systém riadenia s natáčaním všetkých kolies, obr. 3. Navrhnutý systém riadenia umožňuje tiež spôsob jazdy nazývaný krabí chod.

Obr. 3: Koncept riadenia smeru nakladača Valet 150.
Obr. 3: Koncept riadenia smeru nakladača Valet 150.

Podvozková časť pozostáva z nosnej konštrukcie rámu na ktorej sú umiestnené všetky agregáty pohonu (mechanické a hydraulické), transmisie, nápravy a pracovné zariadenie.

Vzhľadom na predpokladané pracovné technológie bolo navrhnuté pracovné zariadenie so Z-kinematikou, rýchloupínačom a pracovným nástrojom s objemom 0,85 m3 a nosnosťou 1 500 kg, obr. 4. Zdvih pracovného zariadenia je realizovaný priamočiarymi hydromotoromi. Preklápanie lopaty je realizované priamočiarym hydromotorom a preklápacou pákou. Predpokladá sa, že pracovné zariadenie môže byť vybavené aj inými nástrojmi napr.: paletizačné vidly, poľnohospodárske náradie, komunálne náradie a pod.

Obr. 4: Pracovné zariadenie nakladača.
Obr. 4: Pracovné zariadenie nakladača.

Po ukončení procesu návrhu bol 3D tlačou (aditívnou výrobou) zhotovený model v mierke 1:15. Na modely bolo možné posúdiť dizajnové stvárnenie a niektoré dôležité funkcionality. Vytvorenie modelu umožnilo tiež propagáciu projektu medzi odbornou verejnosťou. Model nakladača Valet 150 je znázornený na obr. 5.

Obr. 5: Model nakladača Valet 150 vyrobený 3D tlačou.
Obr. 5: Model nakladača Valet 150 vyrobený 3D tlačou.

Ďalšie riešenie projektu je zamerané na rozšírenie pôvodného návrhu o ďalšie možné varianty: s dvojdielnym teleskopickým výložníkom, otočným kozlíkom, hybridným pohonom a kĺbovým rámom.

Takéto varianty vytvorené na spoločnej platforme umožnia efektívne rozšírenie ponuky na zabezpečenie realizácie ďalších pracovných technológií. Takto dosiahne potencionálny výrobca portfólium variantných výrobkov odpovedajúcich požadovaným náročným kritériám a najnovším trendom.

Literatúra

[1] GULAN, Ladislav – MAZURKIEVIČ, Izidor. Mobilné pracovné stroje: Teória a metódy projektovania. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 180 s. ISBN 978-80-227-3026-6.

[2] MAZURKIEVIČ, Izidor – GULAN, Ladislav – IZRAEL, Gregor – GLATZ, Metod. Mobilné pracovné stroje: zemné stroje. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 254 s., 336 obr., 14 tab. ISBN 978-80-227-4190-3.

[3] Bc. Paják Jakub: Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45 kW – návrh konštrukcie nakladača, Diplomová práca, STU v Bratislave, 2020

[4] Bc. Rosa Andrej: Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45 kW – návrh pohonu pojazdu, Diplomová práca, STU v Bratislave, 2020

[5] Bc. Dúcky Denis: Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45 kW – návrh pracovného zariadenia, Diplomová práca, STU v Bratislave, 2020

Autor: Ing. Miroslav Nagy1) , Ing. Adam Vincze
Foto: archiv autorů

1) Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Príspevok vznikol s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci projektov APVV-17-0524 a APVV-19-0309.

Přečtěte si také

 

Nové

Na „žluté železo“ výrobené v americké Iowě se můžete vždy plně spolehnout

Zveřejněno 3.6. Společnost Vermeer, jejíž výhradní zastoupení v České a Slovenské republice má Vermeer CS, se zabývá vývojem a výrobou stavební, zemědělské, komunální, zahradní a lesnické techniky již od padesátých let minulého století. Pojďme si představit… celý příspěvek

Stavební stroje DEVELON (dříve Doosan) na EXPO Lesní lom

Zveřejněno 1.6. Ve dnech 13.–15. června 2023 představí společnost GARNEA a.s., výhradní dovozce strojů DEVELON do České republiky, na veletrhu EXPO Lesní lom všechny hlavní stroje z těžké váhové kategorie této značky. Tři stroje bude možno vidět přímo v demo ukázce… celý příspěvek

Umělá inteligence za volantem. Problém otázky etiky a morální nejistoty

Zveřejněno 29.5. Na každém kroku snad ve všech oborech lidské činnosti se setkáváme s umělou inteligencí. Vývoji a praktickým testům se věnují stovky výzkumných a vědeckých týmů po celém světě. Z poslední doby připomeňme alespoň společnou aktivitu Microsoftu, firmy… celý příspěvek