Dnes je 23.3. – svátek slaví Ivona

Recycling 2019

Zveřejněno: 4. 3. 2019

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí, České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a dále ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým dne 4.–5. dubna 2018 v Brně již 24. ročník mezinárodní konference Recycling 2019. Jejím garantem je již tradičně Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM.

V České republice se stala recyklace stavebních odpadů, obdobně jako v ostatních zemích EU, neodmyslitelnou součástí většiny demoličních prací. A recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí stále častěji své uplatnění v následné stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada stavebního kamene a štěrkopísků.

Komu je konference určena?

 • Provozovatelům recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů).
 • Stavebním projektantům, investorům a zástupcům stavebních firem, které využívající recykláty.
 • Výrobcům a dodavatelům recyklačních linek a technologií.
 • Orgánům státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.
 • Zástupcům firem zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.
 • Akademickým pracovníkům a studentům vysokých škol a pedagogům středních stavebních škol.
Mezinárodní konference Recycling 2019
Mezinárodní konference Recycling 2019

Tématické zaměření konference

První den

 • Modelový příklad mezinárodní spolupráce ve využití stavebních a demoličních odpadů.
 • Recyklace SDO v ČR – současnost a bariéry.
 • Betony z umělého struskového kameniva v konstrukcích s vysokými nároky na užitné vlastnosti.
 • Navrhování úprav a demolic staveb včetně jejich dekonstrukce.
 • Katalog výrobků a materiálů z druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu.
 • Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem.
 • Lesk a bída propagace recyklace stavebních materiálů.
 • Environmentální požadavky pro využití znovuzískaných asfaltových směsí v silničním stavitelství.
 • Využití aktivovaných strusek pro technologie podkladních vrstev.
 • Recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury.
 • Zkušební úsek s asfaltovými vrstvami s vysokým podílem R-materiálu a prodlouženou dovozní vzdáleností.
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů – analytické služby s ohledem na životní prostředí a legislativu.
 • Aktuální problémy při nakládání se SDO z pohledu ČIŽP.
 • Nová odpadová legislativa v EU 2019, bude i v ČR?
 • Podpora vyššího využívání stavebních a demoličních hmot v rámci strategických dokumentů Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Pódiová diskuze na téma: „Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů – cesty k zefektivnění jejich využívání” (účast přislíbili: Ing. Pavlína Kulhánková, Ing. Jaromír Manhart, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lukáš Kůs).

Druhý den

 • Recyklační stroje KEESTRACK.
 • Váhy a vážící systémy v recyklačních linkách.
 • Možnost užití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky.
 • Možnosti využití odpadního skla a keramiky do betonu.
 • První poznatky s využitím odpadních zemin nebo betonového recyklátu s aktivními jemnozrnnými plnivy pro návrh dlažebních tvarovek.
 • Využití odpadního kalu při zpracování přírodního kamene.
 • Využívanie recyklovaných materiálov na báze cementových a polymerových kompozitov s oh<0x013E>adom na ich fyzikálne parametre.
 • Vlastnosti betonů s recyklovaným cihelným kamenivem.
 • Ověření vlastností alkalicky aktivovaných materiálů na bázi vysokopecní granulované strusky s příměsí popílku.
 • Alternativní možnosti využití recyklované sádry ve stavebnictví.
 • Recyklace sádrových výrobků pomocí vysokorychlostního mikro-mletí.

Po celou dobu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Přihlášku na konferenci a úhradu vložného proveďte prosím nejpozději do 21. 3. 2019. Podrobnější informace a přihlášku na konferenci je možno získat na webových stránkách ARSM2) – www.arsm.cz.

1 Zpracováno z tiskových podkladů Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM)

2 ARSM – Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

Autor: Helena Hejhálková ¹)
Foto: Archiv firmy

Tématické tagy

Nové

Volvo Trucks přináší další vylepšení pro úsporu paliva

Zveřejněno 22.3. Modernizované vznětové motory D11 a D13 od Volvo Trucks pro vozidla Volvo FH, FM a FMX splňují nové předpisy Euro 6 Step D a přinášejí řadu vylepšení, díky nimž dopravci sníží náklady na palivo. jít na článek

Extrémní podmínky i výška. To je servis jeřábů Liebherr při stavbě nejvyššího mrakodrapu v Evropě

Zveřejněno 13.3. Nejvyšší mrakodrap Evropy a Ruska, Lakhta Center, nacházející se v Petrohradu ve čtvrti Lakhta na břehu Finského zálivu, je budova o výšce 462 metrů a mající 87 pater. Byla postavena mezi roky 2012 až 2018 pomocí speciálních jeřábů Liebherr. Máme… jít na článek

Od Poclainu k Dháčkům. Výroba prvních rypadel v Martině

Zveřejněno 12.3. Ve spolupráci se externím redaktorem Tomášem Straňákem a jeho týmem jsme pro vás připravili exkluzivní seriál na pokračování, ve kterém vám postupně představíme celou historii výroby populárních československých hydraulických rýpadel (tzv. „déháček“… jít na článek