Dnes je 25.5. – svátek slaví Viola

Recycling 2019

Zveřejněno: 4. 3. 2019

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí, České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a dále ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým dne 4.–5. dubna 2018 v Brně již 24. ročník mezinárodní konference Recycling 2019. Jejím garantem je již tradičně Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM.

V České republice se stala recyklace stavebních odpadů, obdobně jako v ostatních zemích EU, neodmyslitelnou součástí většiny demoličních prací. A recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí stále častěji své uplatnění v následné stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada stavebního kamene a štěrkopísků.

Komu je konference určena?

 • Provozovatelům recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů).
 • Stavebním projektantům, investorům a zástupcům stavebních firem, které využívající recykláty.
 • Výrobcům a dodavatelům recyklačních linek a technologií.
 • Orgánům státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.
 • Zástupcům firem zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.
 • Akademickým pracovníkům a studentům vysokých škol a pedagogům středních stavebních škol.
Mezinárodní konference Recycling 2019
Mezinárodní konference Recycling 2019

Tématické zaměření konference

První den

 • Modelový příklad mezinárodní spolupráce ve využití stavebních a demoličních odpadů.
 • Recyklace SDO v ČR – současnost a bariéry.
 • Betony z umělého struskového kameniva v konstrukcích s vysokými nároky na užitné vlastnosti.
 • Navrhování úprav a demolic staveb včetně jejich dekonstrukce.
 • Katalog výrobků a materiálů z druhotných surovin ze stavebního a demoličního odpadu.
 • Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem.
 • Lesk a bída propagace recyklace stavebních materiálů.
 • Environmentální požadavky pro využití znovuzískaných asfaltových směsí v silničním stavitelství.
 • Využití aktivovaných strusek pro technologie podkladních vrstev.
 • Recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury.
 • Zkušební úsek s asfaltovými vrstvami s vysokým podílem R-materiálu a prodlouženou dovozní vzdáleností.
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů – analytické služby s ohledem na životní prostředí a legislativu.
 • Aktuální problémy při nakládání se SDO z pohledu ČIŽP.
 • Nová odpadová legislativa v EU 2019, bude i v ČR?
 • Podpora vyššího využívání stavebních a demoličních hmot v rámci strategických dokumentů Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Pódiová diskuze na téma: „Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů – cesty k zefektivnění jejich využívání” (účast přislíbili: Ing. Pavlína Kulhánková, Ing. Jaromír Manhart, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lukáš Kůs).

Druhý den

 • Recyklační stroje KEESTRACK.
 • Váhy a vážící systémy v recyklačních linkách.
 • Možnost užití skelného recyklátu z fotovoltaických panelů pro betonové zdicí prvky.
 • Možnosti využití odpadního skla a keramiky do betonu.
 • První poznatky s využitím odpadních zemin nebo betonového recyklátu s aktivními jemnozrnnými plnivy pro návrh dlažebních tvarovek.
 • Využití odpadního kalu při zpracování přírodního kamene.
 • Využívanie recyklovaných materiálov na báze cementových a polymerových kompozitov s oh<0x013E>adom na ich fyzikálne parametre.
 • Vlastnosti betonů s recyklovaným cihelným kamenivem.
 • Ověření vlastností alkalicky aktivovaných materiálů na bázi vysokopecní granulované strusky s příměsí popílku.
 • Alternativní možnosti využití recyklované sádry ve stavebnictví.
 • Recyklace sádrových výrobků pomocí vysokorychlostního mikro-mletí.

Po celou dobu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Přihlášku na konferenci a úhradu vložného proveďte prosím nejpozději do 21. 3. 2019. Podrobnější informace a přihlášku na konferenci je možno získat na webových stránkách ARSM2) – www.arsm.cz.

1 Zpracováno z tiskových podkladů Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM)

2 ARSM – Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

Autor: Helena Hejhálková ¹)
Foto: Archiv firmy

Tématické tagy

Nové

Nové konfigurace podvozku, nové nápravy. Lídr na trhu tahačů představil v Malaze řadu inovací

Zveřejněno 20.5. Nedávno představila společnost DAF ve španělské Malaze odborným novinářům rozšířenou nabídku podvozků určených pro stavebnictví, včetně varianty 8×4 se dvěma poháněnými tandemovými nápravami a zadní řízenou vlečenou nápravou. Při jízdních testech… jít na článek

Jaký standard rychloupínačů zvolit?

Zveřejněno 26.4. Každý, kdo se pohybuje v oboru zemních prací, se jistě setkal s problémem nekompatibility používaných rychloupínacích systémů rypadel. Na našich stavbách tak uvidíte rychloupínače Lehnhof, Verachtert, Pick Up Pin, Martin, SMP, Bofors a mnoho dalších. jít na článek

Tři nakladače Novotný jezdí ve významné stavební společnosti na Vsetínsku

Zveřejněno 24.4. Na všestranný smykový nakladač české výroby, který obohatil strojový park stavební firmy TM Stav, spol. s r.o., jsme se zajeli podívat do Vsetína. Od vedení společnosti a obsluhy stroje jsme se dozvěděli, co bylo při výběru nového stroje hlavní… jít na článek