Prodej, pronájem a servis stavební techniky - NorWit, s.r.o.
Dnes je 28.1. – svátek slaví Otýlie

Nový Mercedes Actros. Zpětná zrcátka nahradily kamery

Zveřejněno: 7. 11. 2018

Nedávno byl v Berlíně oficiálně představen nový Mercedes Benz Actros. Nový Actros přináší další snížení spotřeby paliva v porovnání s již příkladným předchůdcem. Na dálnicích má dosahovat úspory až 3 % a na běžných silnicích mimo město dokonce až 5 %.

Nový Mercedes-Benz Actros

Aerodynamických vylepšení bylo dosaženo díky kamerovému systému MirrorCam a novým spoilerům na rozích kabiny. Inteligentní systém řízení tempomatu a převodovky Predictive Powertrain Control (PPC) pracuje ještě výrazně efektivněji a díky rozsáhlým mapovým podkladům může být nyní využíván nejen na dálnicích, ale i při jízdě na silnicích. Uplatnění nalézají kromě toho také nové stálé převody zadní nápravy pro ještě hospodárnější provoz.

Hlavní a širokoúhlá vnější zpětná zrcátka jsou u nového modelu Actros nahrazena standardně dodávaným systémem MirrorCam (neplatí pro stavební podvozky). MirrorCam přináší enormní zlepšení aerodynamiky, bezpečnosti a ovladatelnosti vozidla. Systém, tvořený dvěma vně uloženými kamerami a dvěma 15” displeji na sloupcích A v kabině, nabízí výrazně lepší výhled všemi směry. To jsme měli možnost si ověřit při krátké zkušební jízdě. Ale Mercedes se chlubí také celou řadou asistenčních systémů, které sice známe již z osobních vozidel, ale v kategorii trucků jsou novinkou.

Active Brake Assist 5

Active Brake Assist páté generace pomáhá řidiči, pokud hrozí náraz do vpředu jedoucího vozidla nebo kolize s osobou, která přechází silnici, jde opačným směrem nebo běží ve stejném jízdním pruhu. V případě potřeby aktivuje systém automatického brzdění s maximální intenzitou. Novinkou systému Active Brake Assist 5 je jeho činnost na základě kombinace dat radarových a kamerových senzorů. Systém tak dokáže ještě lépe sledovat prostor před vozidlem a ještě rychleji reagovat na přítomnost chodců.

Nová palubní deska

Nový Actros má zcela nově navrženou multimediální palubní desku nabízející řidiči jedinečný komfort ovládání a zobrazování. Dva standardně dodávané interaktivní displeje slouží v rámci digitálního pracoviště řidiče budoucnosti jako centrální zdroj informací. Kromě všech důležitých základních informací jsou zde vizualizovány i funkce asistenčních systémů. Síťové propojení vozidla Actros je realitou. Chytrý telefon lze s ním propojit prostřednictvím systému Apple CarPlayTM nebo Android Auto. Systém Truck Data Center trvale propojuje nákladní vozidlo s cloudem a je základem pro všechna řešení v oblasti konektivity. Zdrojem přidané hodnoty pro přepravní společnosti je také nepřetržitá kontrola nákladního vozidla v reálném čase prostřednictvím systémů Fleetboard a Mercedes-Benz Uptime. Vývoj vnitřního designu nového modelu Actros byl důsledně zaměřen na požadavky a potřeby řidiče podle principu „Inside out” – zevnitř ven. Na základě tohoto přístupu vznikl moderní interiér nákladního vozidla. Nové „uživatelské zážitky” řidiče byly určující pro celý proces návrhu designu. Nejvýrazněji je to patrné na nové multimediální přístrojové desce, s níž Actros vstupuje do digitální éry. Dotykově ovládané funkce, širokoúhlý formát displejů a detaily ploch, ozdobných prvků a několika málo zachovaných analogových ovládacích prvků charakterizují moderní a velmi kvalitní interiér nové vlajkové lodi divize Mercedes-Benz Trucks.

Zcela nové je pracoviště řidiče
Zcela nové je pracoviště řidiče
Přístrojový štít nahradil displej, druhý je pak ve střední části palubní desky
Přístrojový štít nahradil displej, druhý je pak ve střední části palubní desky

Active Drive Assist

Nový Actros přináší výrazná vylepšení v oblastech bezpečnosti a komfortu, čímž opět potvrzuje své průkopnické postavení. Nejdůležitější a nejpozoruhodnější inovací v těchto oblastech je nový Active Drive Assist. Na rozdíl od systémů, které pracují pouze od určité rychlosti jízdy, nabízí Active Drive Assist řidiči poprvé v sériově vyráběném nákladním vozidle funkci částečně automatizované jízdy ve všech provozních rychlostech. Novinkou je funkce aktivního řízení v příčném směru a propojení funkcí řízení v podélném i příčném směru při jakékoli rychlosti jízdy díky fúzi informací z radarových a kamerových senzorů. Active Drive Assist vychází z osvědčeného adaptivního tempomatu s funkcí Stop and Go a z asistentu pro jízdu v jízdním pruhu. Active Drive Assist nákladní vozidlo zpomalí, pokud se příliš přiblíží k vpředu jedoucímu vozidlu, a po uvolnění jízdního pruhu opět zrychlí na nastavenou rychlost jízdy. Vozidlo navíc aktivně udržuje v jízdním pruhu. Hrozí-li nechtěné vyjetí vozidla z jízdního pruhu, Active Drive Assist zasáhne a automaticky nasměruje vozidlo zpět do jízdního pruhu (nutnou podmínkou je ale kvalitní dopravní značení na vozovce). V menu asistenčních systémů lze v několika krocích nastavit vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a polohu vozidla v jízdním pruhu.

Systém se při udržování vozidla v jízdním pruhu orientuje pomocí kamery, která rozpoznává podélné čáry vymezující jízdní pruhy na obou stranách vozovky. Dojde-li k nechtěnému přejetí rozpoznané podélné čáry, upozorní Active Drive Assist řidiče jak vizuálně, tak akusticky a aktivně vrátí vozidlo zpět do jízdního pruhu. Funkce částečně automatizované jízdy systému Active Drive Assist může řidiče podporovat zejména na silnicích, v mírných zatáčkách, hustém provozu a v popojíždějících kolonách na dálnici. Zatímco odpovědnost za sledování dopravní situace nese i nadále řidič, Active Drive Assist mu výrazně usnadňuje řízení a významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Všechny asistenční systémy pracují v novém modelu Actros ruku v ruce a vzájemně se podporují. Active Drive Assist vždy pracuje v souladu s vylepšeným předvídavým řízením hnacího řetězce Predictive Powertrain Control, aby byla zajištěna maximální hospodárnost. Active Drive Assist kromě toho využívá při rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel stejnou, zdokonalenou technologii radarových a kamerových senzorů jako nový Active Brake Assist 5.

Snížení nákladů

Snížení spotřeby paliva bylo dosaženo souborem různých opatření. Mezi ně patří také velmi efektivní vylepšení aerodynamiky. Nový systém MirrorCam nahradil velká vnější zpětná zrcátka a svými proudnicovými tvary a nepatrnými rozměry významně přispívá ke snížení aerodynamického odporu vzduchu. To je patrné zejména na dálnicích. Aerodynamiku vylepšují také nové, konkávně tvarované spoilery na rozích kabiny a optimalizovaný střešní spoiler.

Velkých pokroků ve snižování spotřeby paliva v meziměstské dopravě bylo dosaženo zejména rozšířením funkčnosti inteligentního řízení tempomatu a převodovky Predictive Powertrain Control. Nový předvídavý systém řízení hnacího řetězce Predictive Powertrain Control využívá kromě satelitního systému určování polohy precizní digitální mapy silniční sítě, které zahrnují data o topografii, zakřiveních a tvarech zatáček, geometrii křižovatek a kruhových objezdů a dopravních značkách. Systém na základě toho optimalizuje jízdní styl nejen v klesáních či ve stoupáních, nýbrž i na úsecích silnic s mnoha zatáčkami, na nichž nebylo dosud optimální využívat funkci tempomatu. To všechno probíhá s cílem zabránit zbytečnému brzdění, zrychlování nebo řazení, aby nákladní vozidlo jelo s nejnižší možnou spotřebou paliva a řidič byl optimálně podporován při řízení. Spolupráce mezi systémem Predictive Powertrain Control a adaptivním tempomatem navíc zvyšuje hospodárnost. Adaptivní tempomat poskytuje informace o vpředu jedoucích vozidlech, aby mohl inteligentní tempomat ideálně plánovat řazení a regulaci rychlosti jízdy pro nejlepší možné využití kinetické energie vozidla.

Poprvé v novém modelu Actros může Predictive Powertrain Control profitovat také z nového jízdního režimu Economy+ automatizované převodovky PowerShift3, který je koncipován pro ještě hospodárnější styl jízdy. Ve standardní výbavě jsou i nadále k dispozici jízdní režimy Standard/Eco/Power.

Další novinkou je dostupnost vylepšeného systému Predictive Powertrain Control i pro těžká nákladní vozidla, určená k přepravě nákladu o hmotnosti až 120 tun, pro vozidla s pohonem všech kol a vozidla s přídavným hydraulickým pohonem Hydraulic Auxiliary Drive nebo se systémem turbo-retardér-spojka.

Kromě systémů Active Drive Assist, MirrorCam a Active Brake Assist 5 zvyšují bezpečnost modelu Actros další inovativní systémy. Asistent pro rozpoznávání dopravních značek podporuje řidiče při dodržování dopravních předpisů a přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. To je výhodou zejména na dlouhých, monotónních trasách s variabilním dopravním značením, v úsecích se stavebními pracemi a v cizích městech. Systém pracuje specificky, v souladu s požadavky na řízení nákladního vozidla, a dokáže rozpoznávat omezení rychlosti jízdy, zákazy předjíždění a výstražné značky. Nejdůležitější dopravní značky jsou zobrazovány na panelu sdružených přístrojů. V případě odpovídajícího dopravního značení a legislativně stanovených omezení rychlosti jízdy je řidič upozorňován na jejich případné nedodržování.

Na vnitřních „A“ sloupcích je nyní monitor systému Mirror Cam
Na vnitřních „A“ sloupcích je nyní monitor systému Mirror Cam
Velká zpětná zrcátka byla nahrazena kamerou
Velká zpětná zrcátka byla nahrazena kamerou

Asistent pro odbočování není systémem s funkcí automatického brzdění, nýbrž pracuje s vícestupňovým procesem upozorňování. Pokud se ve sledované zóně po boku vozidla na straně spolujezdce nachází pohybující se nebo stojící objekt, je řidič nejprve vizuálně informován. Na displeji systému MirrorCam na straně spolujezdce se za tím účelem rozsvítí výstražný trojúhelník. Při riziku kolize dojde k dalšímu vizuálnímu a následně i akustickému upozornění. Výše uvedený symbol se několikrát přerušovaně rozsvítí červeně a po dvou sekundách svítí trvale červeně. Navíc zároveň zazní výstražný tón na straně spolujezdce. Systém kromě toho podporuje řidiče rozpoznáváním rizika kolize i během změny jízdního pruhu při rychlosti jízdy až 90 km/h.

Srdcem asistentu pro odbočování jsou dva radarové senzory s krátkým dosahem, umístěné na rámu na straně spolujezdce, před zadní nápravou nákladního vozidla. Boční sledovaná zóna má šířku 3,75 m. Systém je koncipován tak, aby pokrýval délku celé nákladní soupravy plus 2 m dopředu a až 1 m dozadu. Pracuje jak při jízdě samostatného vozidla, tak i při provozu kompletní soupravy o celkové délce až 18,75 m.

Nová elektronicky řízená parkovací brzda s funkcí Hold zjednodušuje ovládání a zvyšuje bezpečnost. Parkovací brzda se automaticky aktivuje při vypnutí motoru, řidič ji však může ovládat manuálně zatažením za páčku na přístrojové desce nebo stisknutím tlačítka „P”, které se nachází na ovládacím prvku parkovací brzdy. Brzda se deaktivuje buď sešlápnutím pedálu plynu, nebo rovněž stisknutím tlačítka „P”. Integrovaná funkce Hold se aktivuje u stojícího vozidla, například na červených semaforech, jednoduše silnějším sešlápnutím pedálu brzdy. Brzda se uvolní, jakmile řidič znovu sešlápne pedál plynu. Systém poskytuje řidiči cenné služby také při rozjezdu ve svahu díky integrované funkci asistenta Hill Holder.

Nový Actros jezdí ještě bezpečněji i díky novému asistentu pro stabilizaci soupravy s přívěsem nebo návěsem. Systém v obou případech automaticky preventivně zpomalí v kritických situacích tažné a přípojené vozidlo, čímž stabilizuje jízdní soupravu.

Actros NGT

Pokud chtějí provozovatelé u svých vozidel rychle snížit emise, mají motory na zemní plyn nezpochybnitelné výhody – přibližně o čtvrtinu nižší emise CO2 oproti provozu na standardní paliva, téměř neutrální bilanci emisí CO2 při použití biozemního plynu, navíc nízké emise hluku a prakticky nulové emise jemného prachu. Proto bude nyní nabízen také nový Actros NGT s motorem na zemní plyn, standardně ve spojení se samočinnou převodovkou s kapalinovým měničem momentu. V tomto případě nalézá uplatnění velmi moderní přeplňovaný řadový šestiválec M 936 G s výkonem 222 kW (302 k). Actros NGT se dodává jako vozidlo se dvěma nebo třemi nápravami pro provoz sólo, a představuje tak vítanou alternativu pro těžkou rozvážkovou dopravu s každodenními trasami o délce až 250 kilometrů. Velmi odolné nádrže z oceli a kompozitových materiálů pojmou 4 × 145 litrů zemního plynu, a na přání mohou být rozšířeny o další nádrže s objemem 4 × 100 litrů.

Inovace pro staveniště

Snižování celkových nákladů, vysoká úroveň bezpečnosti a maximální využití vozidla jsou rozhodující i ve stavební dopravě. Proto jsou mnohé produktové inovace nového modelu Actros k dispozici i pro nový Arocs, který je základem pro stavební a komunální podvozky. Arocs je v nabídce divize Mercedes-Benz Trucks těžké nákladní vozidlo pro stavební dopravu, které lze na první pohled rozpoznat podle markantní masky chladiče s motivem zubů lžíce bagru. Arocs je dokonale přizpůsoben náročným a rozmanitým požadavkům ve stavební dopravě. V terénu i na silnici se osvědčil sílou, robustností a hospodárností. Ať se jedná o těžký sklápěč, domíchávač betonu, tahač návěsů nebo vozidlo s valníkovou nástavbou, všechny podoby modelu Arocs splňují svou robustní konstrukcí podvozku, odpružení a rámu nejnáročnější požadavky provozu na staveništích a při zásobování stavebním materiálem. Mezi výjimečné technické prvky vozidel Arocs patří mimo jiné systém turbo-retardér-spojka, který pracuje bez opotřebení a je ideální například pro těžké sklápěče s pohonem všech kol v terénu, nebo přídavný hydraulický pohon Hydraulic Auxiliary Drive pro rozjezd, který na rozdíl od ostatních na trhu nabízených systémů přenáší hnací sílu i během řazení a navíc přináší značné výhody z hlediska užitečné hmotnosti a spotřeby paliva.

Téměř veškeré inovace nového modelu Actros jsou k dispozici rovněž pro nákladní vozidlo, koncipované pro těžkou stavební dopravu. Vozidla Arocs lze díky tomu objednávat také se systémy MirrorCam, Active Brake Assist 5, s multimediální přístrojovou deskou a vylepšeným systémem Predictive Powertrain Control. Jediný rozdíl spočívá v tom, že Actros má tyto novinky zpravidla ve standardní výbavě, zatímco pro Arocs se většinou dodávají na přání.

Autor: Mgr. Jiří Krenar
Foto: Aechiv autora
 

Nové

V Hydraulikservis I vracejí do kondice nakladač Caterpillar 972G

Zveřejněno 26.1. Dílny specializované servisní firmy Hydraulikservis I v Bohuňovicích na Olomoucku zažívají jednu z největších zakázek poslední doby. Unikátní přestavbu zde podstupuje čelní kolový nakladač Caterpillar 972G. Stroj, který byl vyrobený v roce 2001, byl… celý příspěvek

Kam se ubírá značka Ford Trucks na českém trhu. V jednoduchosti je konkurenční výhoda

Zveřejněno 16.1. Ačkoli nákladní vozidla značky Ford Trucks vstoupila na český trh relativně nedávno, potkáváme se s nimi stále častěji jak ve flotilách spedičních firem, tak v autoparcích těžebních a stavebních společností. Oficiální importér, společnost F TRUCKS a… celý příspěvek

Novinky SEPPI M a STEHR na veletrhu Bauma 2022

Zveřejněno 12.1. Italskou značku SEPPI M, známou díky svým frézám a mulčovačům, spolu s technikou STEHR zahrnující široký sortiment stavebních strojů i příslušenství k nám dováží firma Agriimport Plzeň. Zástupci této plzeňské společnosti samozřejmě nemohli chybět na… celý příspěvek