Echidna - Expert na řeznou a jinou techniku pro stavební a demoliční stroje
Dnes je 19.8. – svátek slaví Ludvík

Nakladače nové generace Liebherr Xpower® u firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Zveřejněno: 9. 2. 2018

V loňském roce zakoupila firma EUROVIA Kamenolomy, a.s. tři čelní kolové nakladače nové generace Liebherr XPower®. Po dobrých zkušenostech s nakladači Liebherr pořízených v minulých letech, EUROVIA jich provozovala celkem sedm, byl nákup těchto dalších tří strojů spojen s velkým očekáváním, jak se kompletně inovovaná řada v náročných provozech osvědčí.

Liebherr L566 XPower® slouží jak k expedici, tak na nakládku rubaniny u stěny a na skrývky.

V čem je XPower® nový?

Největší změnou prošel pohon pojezdu nakladače. Liebherr ve spolupráci s renomovaným výrobcem převodovek a náprav ZF spojil výhody osvědčeného hydrostatického pohonu, který od počátku používal, s mechanickým přenosem síly. Oba tyto systémy se v nové CVT převodovce kombinují a navzájem doplňují. Jak je vidět z grafu, při rozjezdu je stroj poháněn pouze hydrostatickým pohonem s postupným růstem podílu pohonu mechanického. Při maximálních rychlostech nakladače už se naopak využívá pouze pohonu mechanického. Motor tak pracuje stále v optimálních otáčkách a co je nejdůležitější, s nižší spotřebou pohonných hmot.

Nová koncepce umožnila použít osvědčené uspořádání hlavních komponentů nakladače tak, jak jsme u Liebherru zvyklí. Motor úplně vzadu a chladiče za kabinou. Těžiště stroje se tím posune dozadu a umožňuje použít delší výložníky než u strojů klasické koncepce s motorem nad zadní nápravou a chladiči na zádi stroje. Výhodou umístění chladičů za kabinou je i jejich výrazně menší zanášení a v podstatě odpadá potřeba jejich čištění.

Tier IV pouze s močovinou

Po velkých investicích do vývoje nových motorů se firmě Liebherr podařilo splnit zatím nejpřísnější emisní normu pro stavební stroje Tier IV pouze se systémem SCR (Selective Catalytic Reductio, tedy přimísení Ad-Blue-močoviny do výfukových plynů). Filtr pevných částic (DPF), EGR systém nebo oxidační katalyzátor tedy u generace Xpower® nenajdete.

Servisní interval 1 000 mth

Další snížení nákladů na provoz přineslo posunutí intervalu údržeb z 500 na 1 000 mth, přičemž interval výměny motorového oleje je dokonce 2 000 mth a hydraulického 3 000 mth (při provádění analýz lze prodloužit životnost hydraulického oleje až na 6 000–8 000 mth).

Na nakladačích XPower® jsou použité i robustnější nápravy a výložníky včetně čepů. Díky tomu mohou mít tyto stroje větší lopaty a naloží více materiálu.

Kompletně nová je i kabina, která přináší více prostoru a komfortu pro strojníka včetně nižší hladiny hluku a vibrací. To vše přispívá k menší únavě strojníka a tím pádem ke snížení rizika nehod na pracovišti.

Co přinesly tyto inovace v praxi, jsme se zajeli podívat přímo do jednoho z největších kamenolomů společnosti Eurovia v Košťálově. Od července 2016 zde pracuje nakladač Liebherr L566 XPower® s lopatou 4,5 m3 a jeho větší bratr Liebherr L580 XPower® s lopatou 5,7 m3.

Tab.: Parametry kolových nakladačů XPower®

Překlopná síla (kg)Obsah lopaty (m3)Provozní hmotnost (kg)Výkon motoru (kW/PS)
L 550 XPower®12 2003,2–3,617 700140/191
L 556 XPower®13 7003,6–4,018 400165/224
L 566 XPower®15 9004,2–4,723 900200/272
L 576 XPower®17 6004,7–5,225 700215/292
L 580 XPower®19 2005,2–5,727 650230/313
L 586 XPower®21 6006,0–6,532 600260/354

Nejdříve jsme se na zkušenosti se strojem Liebherr L580 XPower® zeptali strojníka pana Víta Hlouška:

Jak dlouho už pracujete na nakladači?

No, tak to je nějakých 20 roků. Začínal jsem na HONu, KNku, potom byly další stroje od malých až po ty největší tady v Koštálově.

Předtím jste se s Liebherry někdy setkal?

Pracoval jsem na L551. Připravoval jsem povrchy pro cesty a rovnal různé pláně. Byl to přes 20 let starý stroj, ale dělník to byl dobrý!

Koncepce uložení motoru.
Koncepce uložení motoru.
Je něco, co Vás na nových nakladačích Liebherr překvapilo?

Překvapila mě velikost lopaty u 580ky. Má skoro 6 kubíků, což je na ty lehký drtě ohromný plus, protože jezdí čím dál větší návěsy s tonáží až 33, 34 tun a bylo nutné urychlit nakládku – no a ta 580 mi to perfektně splnila. Dříve jsme měli nakladač s lopatou necelé 4 kubíky a musel jsem jich dát na návěs 7, dnes dávám jenom 4, což je super.

Jak jste spokojený s ovládáním stroje?

Vše ovládám pomocí jedné páky – joysticku: zdvihání výložníku, vyklápění lopaty, změnu směru jízdy vpřed nebo vzad i klakson, což je výborné, chválím. I nová převodovka je perfektní, na to jak má 580 velkou lopatu, jde do materiálu velice dobře.

A co přístupnost bodů denní údržby, které musíte kontrolovat?

Dobrá! Dobrá. Odklopí se jen kapota vzadu a uvnitř je chodníček, což je výborný pomocník.

Nemusí se z jedné strany slézat, z druhé strany nastupovat, odklápět blatníky. Tady si člověk pohodlně obejde celý motor, super!

Dnes musí stroje plnit nejpřísnější emisní normu Tier IV, Liebherr to dokázal bez filtru pevných částic, ale bez močoviny se neobejdete. Jak často ji tankujete, je to pro Vás nějaká komplikace?

Ne, ne, vůbec, skoro o tomto nevíme. Močovinu tankujeme tak jednou za týden, podle provozu. Když jedeme na dvě směny, tak častěji.

Kolik materiálu za směnu naložíte?

Asi 3000 tun.

Jaký je podle Vás největší přínos nového Liebherru L580 XPower®?

Největší pozitivum toho stroje je, že má velkou lopatu. Na ty lehké materiály to je super. Běžně máme v jedné lopatě 8–10 tun. Na klasickou Tatru tak stačí jedna lopata. Když přijede takovým náklaďákem nový řidič, tak je ohromně překvapený, proč mu nedávám druhou (smích). A jak už jsem řekl, na velké soupravy dávám místo 7 lopat jen 4, to je obrovské urychlení práce.

Kromě L580 jste loni dostali i o něco menší Liebherr L566 s lopatou 4,5 m3, můžete nám něco říct i o tomto stroji?

Liebherr 566ka je menší, ale mrštnější. Jezdí po celém lomu i na nejvyšší patra. Máme na ní zubatou lopatu, takže ji krom expedice používáme i ke skále na nakládku rubaniny a na skrývky.

Děkujeme za rozhovor.

Liebherr L580 XPower<sup>&reg;</sup> přinesl výrazné urychlení nakládky.
Liebherr L580 XPower<sup>&reg;</sup> přinesl výrazné urychlení nakládky.

A jak hodnotí nové nakladače Liebherr vedoucí lomu pan Lubomír Bakeš?

Kolik nakladačů zde v Košťálově používáte?

Celkem 3 stroje, z toho 2 nové Liebherry. Nakladače zajišťují expedici drceného kameniva v celém provozu, případně i obsluhu linky na výrobu mechanicky zpevněného kameniva.

Jak taková špička vypadá?

Někdy se nám tu sejde i 30 návěsů najednou, to je 1 000 tun! S příchodem 2 nových Liebherrů se ale jejich odbavení velice zrychlilo, hlavně díky L580, která má lopatu téměř 6 m3. Když se to pak valí od těchto dvou nakladačů na váhu, expedientka tady z toho je „zelená a omdlívá”... Při ranní směně naložíme i 3 000 t!

Jak se Vám během prvního roku provozu osvědčil nový systém pohonu Liebherr XPower®?

Hlavní přínos nových kolových nakladačů je v tom, že je nesrovnatelně menší spotřeba nafty, tzn. pokles provozních nákladů asi o jednu třetinu. Jinak s nakladači se chlapi sžili, nakládá se jim s nimi dobře. Takže spokojenost.

Děkujeme za rozhovor.

A co říci na závěr? To, že nakladače Liebherr XPower® přinášejí zcela nové možnosti ve zvyšování efektivity a snižování provozních nákladů, asi nejvíce potvrzuje fakt, že firma EUROVIA v únoru 2017 objednala dalších 6 těchto velkých strojů!

Interiér kabiny nakladače XPower<sup>&reg;</sup>.
Interiér kabiny nakladače XPower<sup>&reg;</sup>.

Kamenolom Košťálov

Je největším lomem v Libereckém kraji a patří k největším lomům firmy EUROVIA Kamenolomy, a.s. Těženou horninou je melafyr. V dobývacím prostoru je těžba prováděná v devíti etážích v těžebních řezech. Roční produkce se pohybuje kolem 600–700 tis. tun. Perspektiva lomu je veliká, protože zásoby jsou odhadovány na 50 let při současné těžbě. Výroba probíhá většinou ve 3 směnách, tzn. ranní, odpolední a noční, a expedice ve dvou směnách, tzn. ranní a odpolední. K lomu vede i vlastní železniční vlečka, na které byla v roce 2016 uvedena do provozu nová nakládka na vagóny. Expedici zajišťují dva nakladače Liebherr a jeden nakladač jiného výrobce.

Motor je snadno přístupný ze všech stran.
Motor je snadno přístupný ze všech stran.

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. Od 1. října 2010 patří pod tímto názvem do stavební skupiny EUROVIA CS. Navazuje na mnohaletou tradici společnosti Tarmac CZ,a.s., EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. a jejich předchůdců.

Společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. provozuje 25 vlastních provozoven, z nichž je 21 lomů, 2 pískovny, 1 recyklační dvůr a v rámci rekultivace vytěžené pískovny i 1 skládku inertních odpadů.

Těžištěm její činnosti je výroba drceného a těženého kameniva v široké frakční skladbě, která umožňuje použití pro nejrůznější účely od běžných stavebních prací po náročné akce dopravního stavitelství a při výrobě asfaltových, betonových a nestmelených směsí (MZK).

Autor: David Kubišta
Foto: Archiv firmy
 

Nové

Den s kyvadlovou dopravou zajišťující svoz a rozvoz servisované techniky

Zveřejněno 18.8. V oblasti služeb přišla společnost NorWit v posledních letech s několika inovacemi, které vyhoví těm nejpřísnějším kritériím. Jednou z nich je pravidelný kyvadlový svoz a rozvoz opravené techniky zákazníkům. Využili jsme možnosti a strávili jsme s… celý příspěvek

S granitoidy ve výkopu pomohla až rýpadlová cirkulární pila Echidna

Zveřejněno 15.8. Rozsáhlý projekt výstavby 4,5 km dlouhého kanalizačního řadu v obci Olšany přichystal stavbařům nečakané překvapení. Na několika místech narazili na tvrdé horninové formace, se kterými si neporadila ani špičková hydraulická kladiva. S prosbou o… celý příspěvek

Sháníte náhradní díl? Profibagr je dobrou volbou

Zveřejněno 10.8. Na trhu s náhradními a spotřebními díly ke stavebním strojům patří firma Profibagr z Moravskoslezského kraje ke známým adresám. Živnostníci i velké firmy si u ní zvykli nakupovat jak spotřební díly, jako jsou filtry, řemeny, hadice a podobně, tak… celý příspěvek