Renomag.cz - Přídavná zařízení a náhradní díly pro stavební a težební stroje
Dnes je 28.1. – svátek slaví Otýlie

Silniční konference 2002

Zveřejněno: 3. 2. 2002

Celostátní setkání silničářů za početné účasti odborníků se uskutečnilo ve dnech 15. a 16. října v Hradci Králové. Zúčastnilo se jí též 67 firemních expozic s informacemi a propagačními materiály. Konference byla rozdělena do čtyř odborných tématických bloků.Blok I. Zkušenosti s novou organizací silničního hospodářství.
Rok 2002 je prvním rokem, ve kterém byly provedeny organizační změny, při nichž silnice II. a III. třídy byly převedeny do vlastnictví krajů a stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR zajiš.uje silnice I. třídy, dálnice a rychlostní komunikace. K tomuto tématu směřovaly příspěvky generálního ředitele ŘSD ČR Ing. Havíře a Ing. Zouhara, předsedy Sdružení organizací správy a údržby silnic ČR.

Blok II. Stav silniční sítě v roce 2002 a možnosti jejího rozvoje.
Přednášející Ing. Švarc z ŘSD ČR a Ing. Čížek ze Sdružení pro výstavbu silnic Praha shrnuli stav vozovek. V obsáhlé diskusi bylo dosaženo názoru, že špatný technický stav silnic a mostů je způsoben tím, že reálná hodnota finančních prostředků, vynakládaných na údržbu a opravy silnic klesá, přestože dopravní zatížení roste. Z přepočtu na cenovou úroveň roku 1990 vyplývá, že v posledních letech se reálná hodnota prostředků snížila na méně než polovinu.

Blok III. Financování silničního hospodářství.
Tento zásadní problém byl sledován s velkým zájmem. Rýsují se tři zdroje k získání prostředků:
a) Zdroje ze státního rozpočtu – v tomto směru nebylo řečeno ze strany zástupce MF nic nového k oživení situace.
b) Zdroje z fondů EU – byla prezentována zpráva o přínosu mezinárodních organizací ČR v roce 2002 na řešení rozvoje silnic a dálnic. Z úvěru EIB je to částka 5216 mil. Kč, z fondu Phare 1124 mil. Kč a z fondu ISPA 119 mil. Kč. Tyto částky jsou určeny z potřeb dobrých vazeb silniční a dálniční sítě ČR na sítě sousedních zemí EU a k rozvíjení transevropských dopravních koridorů v souladu se závěry porad ministrů dopravy evropských zemí.
c) Soukromý kapitál pro výstavbu silnic a dálnic v ČR - své názory a poznatky přednesl RNDr. Binar z Housing and Construction (CZ). V přípravě je rozpracována řada možností.

Blok IV. Technická politika silničního hospodářství a další otázky.
Nové poznatky v oboru pozemních komunikací vyžadují nutnost změnit nebo doplnit řadu ustanovení platné normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, jejíž původní verze byla vydána v roce 1985. K tomuto tématu přednesl zprávu Ing. Nekula z ŘSD. Hlavním cílem revize je úprava a doplnění článků normy se zaměřením na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a zajištění vysoké úrovně technického provedení a zhospodárnění ekonomiky.
Obdobně zajímavé byly přednášky z oblasti rozvoje silniční databanky, dopravní informatiky a telematiky. Při rozsáhlých diskusích si přítomní odborníci vytříbili názory a získali tak i dostatek námětů pro realizace svých úkolů.
Autor: Ing. Antonín Vaněk
Foto: Archiv firmy
 

Nové

V Hydraulikservis I vracejí do kondice nakladač Caterpillar 972G

Zveřejněno 26.1. Dílny specializované servisní firmy Hydraulikservis I v Bohuňovicích na Olomoucku zažívají jednu z největších zakázek poslední doby. Unikátní přestavbu zde podstupuje čelní kolový nakladač Caterpillar 972G. Stroj, který byl vyrobený v roce 2001, byl… celý příspěvek

Kam se ubírá značka Ford Trucks na českém trhu. V jednoduchosti je konkurenční výhoda

Zveřejněno 16.1. Ačkoli nákladní vozidla značky Ford Trucks vstoupila na český trh relativně nedávno, potkáváme se s nimi stále častěji jak ve flotilách spedičních firem, tak v autoparcích těžebních a stavebních společností. Oficiální importér, společnost F TRUCKS a… celý příspěvek

Novinky SEPPI M a STEHR na veletrhu Bauma 2022

Zveřejněno 12.1. Italskou značku SEPPI M, známou díky svým frézám a mulčovačům, spolu s technikou STEHR zahrnující široký sortiment stavebních strojů i příslušenství k nám dováží firma Agriimport Plzeň. Zástupci této plzeňské společnosti samozřejmě nemohli chybět na… celý příspěvek