Zjisti výhody drtících a třídících lopat, drapáků a fréz MB Crusher
Dnes je 11.5. – svátek slaví Svatava

Silniční konference 2002

Zveřejněno: 3. 2. 2002

Celostátní setkání silničářů za početné účasti odborníků se uskutečnilo ve dnech 15. a 16. října v Hradci Králové. Zúčastnilo se jí též 67 firemních expozic s informacemi a propagačními materiály. Konference byla rozdělena do čtyř odborných tématických bloků.Blok I. Zkušenosti s novou organizací silničního hospodářství.
Rok 2002 je prvním rokem, ve kterém byly provedeny organizační změny, při nichž silnice II. a III. třídy byly převedeny do vlastnictví krajů a stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR zajiš.uje silnice I. třídy, dálnice a rychlostní komunikace. K tomuto tématu směřovaly příspěvky generálního ředitele ŘSD ČR Ing. Havíře a Ing. Zouhara, předsedy Sdružení organizací správy a údržby silnic ČR.

Blok II. Stav silniční sítě v roce 2002 a možnosti jejího rozvoje.
Přednášející Ing. Švarc z ŘSD ČR a Ing. Čížek ze Sdružení pro výstavbu silnic Praha shrnuli stav vozovek. V obsáhlé diskusi bylo dosaženo názoru, že špatný technický stav silnic a mostů je způsoben tím, že reálná hodnota finančních prostředků, vynakládaných na údržbu a opravy silnic klesá, přestože dopravní zatížení roste. Z přepočtu na cenovou úroveň roku 1990 vyplývá, že v posledních letech se reálná hodnota prostředků snížila na méně než polovinu.

Blok III. Financování silničního hospodářství.
Tento zásadní problém byl sledován s velkým zájmem. Rýsují se tři zdroje k získání prostředků:
a) Zdroje ze státního rozpočtu – v tomto směru nebylo řečeno ze strany zástupce MF nic nového k oživení situace.
b) Zdroje z fondů EU – byla prezentována zpráva o přínosu mezinárodních organizací ČR v roce 2002 na řešení rozvoje silnic a dálnic. Z úvěru EIB je to částka 5216 mil. Kč, z fondu Phare 1124 mil. Kč a z fondu ISPA 119 mil. Kč. Tyto částky jsou určeny z potřeb dobrých vazeb silniční a dálniční sítě ČR na sítě sousedních zemí EU a k rozvíjení transevropských dopravních koridorů v souladu se závěry porad ministrů dopravy evropských zemí.
c) Soukromý kapitál pro výstavbu silnic a dálnic v ČR - své názory a poznatky přednesl RNDr. Binar z Housing and Construction (CZ). V přípravě je rozpracována řada možností.

Blok IV. Technická politika silničního hospodářství a další otázky.
Nové poznatky v oboru pozemních komunikací vyžadují nutnost změnit nebo doplnit řadu ustanovení platné normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, jejíž původní verze byla vydána v roce 1985. K tomuto tématu přednesl zprávu Ing. Nekula z ŘSD. Hlavním cílem revize je úprava a doplnění článků normy se zaměřením na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a zajištění vysoké úrovně technického provedení a zhospodárnění ekonomiky.
Obdobně zajímavé byly přednášky z oblasti rozvoje silniční databanky, dopravní informatiky a telematiky. Při rozsáhlých diskusích si přítomní odborníci vytříbili názory a získali tak i dostatek námětů pro realizace svých úkolů.
Autor: Ing. Antonín Vaněk
Foto: Archiv firmy
 

Nové

Tahače T 180 A od 60. let do roku 1989 pohledem Radoslava Kolomého

Zveřejněno 10.5. V minulém článku jsme se zabývali prototypem jednonápravovým tahače T 180, který byl na konci šedesátých let nahrazen vylepšeným prototypem T 180 A. Jak ale dokumentují historické snímky, první tahač T 180 A byl vyroben už kolem roku 1959. celý příspěvek

Nevyhovuje vám výkon staršího stavebního stroje? Enginecopower má řešení

Zveřejněno 9.5. Možná, že tu situaci znáte. Máte ve své flotile stavební stroj, který už výkonově neodpovídá záměrům, pro který byl původně pořízen. Například kolový nakladač, se kterým jste dosud nakládali písek, potřebujete nyní přesunout do lomu na nakládku… celý příspěvek

EXPO Lesní lom 2021 opět na scéně

Zveřejněno 8.5. Veletrh EXPO, pořádaný Těžební unií, je mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví a je naprosto unikátní akcí svého druhu v České republice. Veletrh EXPO se uskuteční tentokrát v… celý příspěvek