Nové stroje CASE skladem | AGROTEC servis s.r.o. (casece.cz)
Dnes je 30.5. – svátek slaví Ferdinand

První rok provozu obřího kolesového rýpadla KK 1 300/K 111

Zveřejněno: 18. 1. 2013

Klíčem k úspěšnému báňskému podnikání Dolů Bílina je výkonná dobývací technika. První rok provozu nejnovější posily zdejší skrývky – rýpadla s nevýsuvným kolesovým výložníkem pro těžbu těžko rozpojitelného a pevného nadloží – je vhodnou příležitostí přiblížit nasazení tohoto unikátního zařízení v báňském provoze.

V pondělí 20. srpna 2012 zdárně završilo KK 1 300/K 111 první rok svého nasazení na bílinské skrývce1). Po celou dobu odtěžovalo na druhém skrývkovém řezu u PD 711 rostlé zeminy a pomáhalo s vytáčením Severních svazů. Na místo svého určení tj. nejnižší skrývkový řez lomu Bílina se dostane postupnou těžbou a transporty v roce 2014. Ačkoliv první zkušební rok byl jako u každého nového velkostroje především ve znamení nejrůznějších kontrol, měření a seřizování, které je možné dělat až během skutečného provozu, odtěžilo nejnovější rýpadlo 3 731 000 m3 skrývkových hmot během 4 000 hodin provozu, což je velmi slušný výsledek. O své spolehlivosti přesvědčovalo už v prvním týdnu provozu, kdy těžilo celých jedenáct hodin z dvanácti hodinové směny a za první měsíc provozu odpracovalo 369 těžebních hodin, což je u takto nového stroje nevídaný výkon. Na KK 1 300/K 111 nedá nikdo z Dolů Bílina dopustit a všichni, kdo s ním měli první rok co do činění, se shodují: první rok provozu byl pro nás příjemným překvapením.

Řidič Hájek poprvé hrábl patnácti korečky kolesa do nadloží dne 20. srpna 2011 a bez problémů těžil až do konce ranní směny
Řidič Hájek poprvé hrábl patnácti korečky kolesa do nadloží dne 20. srpna 2011 a bez problémů těžil až do konce ranní směny
Během prvního roku provozu KK 1 300/K 111 odtěžilo 3 731 000 m3 skrývkových hmot
Během prvního roku provozu KK 1 300/K 111 odtěžilo 3 731 000 m3 skrývkových hmot

Rýpadlo vykazuje vysokou spolehlivost

Ještě předtím než v pátek 20. srpna 2011 zahájilo těžbu v řezu, absolvovalo rýpadlo zhruba 2,5 km transportní trasu z montážního místa až ke své první pracovní pozici na bočním svahu druhého skrývkového řezu v severní části lomu. I když trasu křížily linky vysokého napětí zásobující elektřinou tuto část Dolů Bílina, vše bylo perfektně připraveno tak, aby téměř pěttisíctunové rýpadlo po vlastním housenicovém podvozku dorazilo k místu své první těžby. Poprvé 15 korečků nejnovější posily bílinské skrývky hráblo do země ráno v 08.41. KK 1 300/K 111 se napojilo k dálkové pásové dopravě u PD 711 vedoucí od rýpadla KU 800.17/K 105 těžícího v jiné části druhého skrývkového řezu. Odtěžené nadloží od obou rýpadel putovalo prostřednictvím dálkové pásové dopravy na vnitřní výsypku, kde bylo zakládáno zakladačem ZP 5 500.5/Z 79. Už během prvních dnů v provoze si KK 1 300/K 111 nevedlo vůbec špatně. Plynule těžilo drtivou většinu hodin v nepřetržitém provoze. Samozřejmostí u tak rozměrného stroje s desítkami pohonů, převodovek, řídicím systémem poslední generace a celou řadou aplikací sofistikované techniky je, že se během zkušebního provozu provádějí nejrůznější měření, seřizování, která nemohla být provedena ve statické pozici velkostroje na montážním místě. Šlo například o odzkoušení koncových vypínačů či ustavení záběrů zubů pastorku do ozubeného věnce pohonu zdvihu kolesového výložníku. Během zkušebního provozu dolaďovali specialisté dodavatelských firem drobné úpravy a prováděli kontroly systémů. Mimo jiné proběhlo měření reakce převodových skříní pohonů pojezdu hlavní stavby či kontrolní měření mazacích kanálů čepů zavěšení kladnic zdvihu nakládacího výložníku. Kontrole neušla ani souosost pohonu kolesa. Převodová skříň pohonu kolesa byla přetěsněna. Provedlo se seřízení řídicího systému firmou Blumenbecker. Nasazení v báňském provoze také odhalilo některé problémy. Například se ukázalo, že jedno z osmi závěsných táhel nesoucích strojovnu prasklo, proto byla všechna závěsná táhla dodavatelem operativně nahrazena a nastavena pomocí tenzometrů tak, aby plnila svůj účel – tj. eliminovala při těžbě přenášení vibrací do rozvodny na vyvažovacím výložníku. I přes některé další vady vykazoval stroj dobré výsledky co do poruchovosti. Většina drobných nedostatků byla dodavateli odstraněna během preventivních prohlídek a při pravidelné roční revizi na přelomu dubna a května.

Rýpadlo KK 1 300/K 111

Typklasické kolesové rýpadlo
Generální dodavatelProdeco, a.s.
ProjektNoen, a.s.
Vyrobenomontážní místo Jana u Duchcova, 11/2009-6/20011
Oficiální předání Severočeským dolům6. 6. 2011
Délka transportu k místu prvního nasazení2,5 km, k PD 711 na 2. skrývkovém řezu
Zahájení provozu 20. 8. 2012 v 8.41

Úspěšný výsledek výkonové zkoušky

V posledních třech listopadových dnech roku 2011 proběhla za přítomnosti dodavatelů a specialistů z Výzkumného ústavu hnědého uhlí výkonová zkouška. Během 48hodinového zkouškového maratonu – nepřetržitého provozu monitorovala na rýpadle nainstalovaná měřicí a registrační aparatura příkon motorů pohonu kolesa, včetně tenzometrických snímačů. Měřiči DB zaměřili výchozí pozici rýpadla, kterou po zkoušce porovnali a vypočítali tak přesnou kubaturu odtěžené zeminy. Výsledek zkoušky dopadl podle očekávání velmi dobře. Byla splněna předepsaná hodinová efektivní výkonnost rýpadla, kdy dosáhlo plného výkonu tj. 4 778 m3 rostlého materiálu. Také ostatní sledované parametry byly výborné – například příkon motorů otoče horní stavby.

Technické parametry rýpadla KK 1 300/K 111

Teoretický výkon5 500 m3sypané zeminy/h
Průměr kolesa/počet/objem korečků13,2 m / 15 / 1 300 l
Výkon pohonu kolesa2 x 1 500 kW
Jmenovité otáčky kolesa/rozsah regulace otáček kolesa5,9 min / 20-120 % jmenovitých
Měrná rozpojovací síla na kolese192 - 219 kN / m
Délka/výška rýpadla180 /53 m
Šířka/rychlost dopravních pásů2 m / 4,1 m /s
PodvozekHousenicový
Rychlost pojezdu2,5-10 m / min
Celková hmotnost4 977 tun

Dobrý první rok

Skutečné kvality sebelepšího projektu a technického řešení jakéhokoliv stroje se projeví vždy až po uvedení do provozu. V případě gigantického rýpadla to platí dvojnásob. KK 1 300/K 111 zatím prokazuje, že se jedná o mimořádně kvalitní velkostroj s vysokou provozuschopností i během zkušebního provozu. I když se během roku vyskytovaly nejrůznější provozní podmínky, s únorovými arktickými mrazy klesajícími až pod –20 °C a srpnovými tropickými teplotami atakujícími +40 °C, KK 1 300/K 111 bylo stále provozuschopné. Jeho výkon byl limitován také tím, že těžil v sousypu s jiným rýpadlem (KU 800.17/K 105) na jednu dálkovou pásovou dopravu. Až do srpna letošního roku zakládal materiál od obou rýpadel druhého skrývkového řezu zakladač ZP 5 500.5/Z 79, kdy ho vystřídal ZPDH 6 300.1-CZ/Z 102. Oba nejnovější velkostroje Dolů Bílina tedy už nyní tvoří jeden celek. Ve svém dosavadním postavení na druhém skrývkovém řezu s převažujícími lepivými jíly a písky KK 1 300/K 111 na Severních svazích výrazně přispělo k přípravě dalšího skrývkového řezu, který doplní ty stávající už v příštím roce, neboť postup lomu se neustále zahlubuje.

Nejnáročnější podmínky na KK 1 300/K 111 čekají

I když si během ročního provozu vedlo nejnovější rýpadlo znamenitě, skutečnou zkouškou projde až na místě svého definitivního nasazení v nejtěžších a nejnáročnějších partiích bílinské skrývky, s častým výskytem těžko rozpojitelných a pevných jílovců na nejnižším skrývkovém řezu, pro které bylo toto zesílené rýpadlo vytvořeno. Dostane se tam postupnými transporty a těžbou v roce 2014. Rýpadlo je projektováno na minimální roční těžbu 10 mil. m3.

Kolesová rýpadla nasazená v Severočeských dolech

KK 1 300/K 111 (Klasické Kolesové rýpadlo 1 300 l objem korečku/K = revírní označení pro rýpadlo a 111 je revírní číslo rýpadla přidělené báňským úřadem) je zatím nejnovějším a nejmodernějším rýpadlem vyrobeným a používaným v České republice. Z historického hlediska jde o vyvrcholení více než šedesátiletého společného úsilí strojařů a těžařů vytvořit dokonalý dobývací velkostroj. V současné době na všech těžebních lokalitách severočeské a sokolovské hnědouhelné pánve těží skrývku a uhlí dohromady 43 rýpadel, z toho 23 je nasazeno na těžebních lokalitách Severočeských dolů, největší české hnědouhelné společnosti. V tušimických a bílinských lomech byly zaznamenány skutečné milníky vývoje tuzemské dobývací techniky. V roce 1966 na lomu Merkur DNT spatřil světlo světa první exemplář později nejrozšířenějšího typu tuzemského kolesového rýpadla KU 300.1/K 49, premiéra nejtypičtějších představitelů technologických celků TC 2 rýpadel řady KU 800 se odehrála v roce 1969 na bílinském VMG. Od roku 1987 v DB zdolává neobtížnější skrývkové partie robustní K 2 000/K 101 s drtičem ve střední stavbě a tehdejší novinkou – teleskopickým spojovacím mostem.

První rok provozu kolesového rýpadla KK 1 300/K 111 dává předpoklad, že také tento nejnovější velkostroj se zařadí mezi techniku, bez které by se moderní kontinuální povrchová těžba neobešla. Samozřejmě bez kvalitní obsluhy by nemohl dobře fungovat. Tento výjimečný velkostroj má řadu unikátních technických řešení. Představíme ve zkratce alespoň jeden technický úspěch za všechny.

Ocenění pro odpružení kabiny řidiče

Řešení odpružení kabiny řidiče získalo rýpadlo KK 1 300/K 111 prestižní ocenění Inženýrské akademie České republiky. V soutěži nejlepších technických projektů realizovaných v roce 2011 získal autor ojedinělého způsobu uchycení kabiny eliminujícím vibrace Jan Marek, uznávaný projektant ocelových konstrukcí kolesových rýpadel z inženýrské společnosti Noen, vynikající třetí místo. KK 1 300/K 111 se tak dostalo do elitní společnosti unikátních technických projektů roku 2011 (první příčka patřila betonové části mostu přes údolí Berounky na silničním okruhu kolem Prahy). Projektant Jan Marek se problematikou zavěšení kabiny snižující vibrace dlouhodobě zabývá. Své zkušenosti přenesl do řešení nového, robustnějšího, lépe vyváženého a odpruženého závěsu kabiny rýpadla KK 1 300, jehož projekt v Noenu dokončili na začátku roku 2009. Protože ve stejném roce došlo na pátém skrývkovém řezu Dolů Bílina u rýpadla K 2 000/K 101, vývojového předchůdce nového KK 1 300/K 111, ke skluzu bloku čelního svahu, bylo rozhodnuto o novém umístění a posunutí kabiny řidiče u K 2 000, což bylo také na jaře 2010 zrealizováno firmou Noen. Konstrukční řešení závěsu kabiny jsou u obou velkostrojů totožná. Základem je příhradová ocelová konstrukce zavěšená na hřídeli a dvou ložiskách tak, aby spolu s odpruženou kabinou tvořila vyváženou houpačku. Kabina visí v závěsu na širokém pruhu pásu a je podepřena dvojicí atypických pružin. Tlumení zajišťují dva svislé a dva vodorovné tlumiče. Dodejme, že pan Marek je také autorem zavěšení strojovny na vyvažovacím výložníku.

Zdroj: Hornické listy, časopis zaměstnanců Skupiny SD, číslo 4/2012, redakční úprava Jarmila Burešová

Autor: Tomáš Vrba
Foto: Tomás Vrba
Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
 

Nové

Extrémně tvrdé otěruvzdorné oceli. Část první „Zpracování“

Zveřejněno 29.5. Hardox Extreme a Hardox 600 jsou v současnosti nejtvrdšími otěruvzdornými kalenými plechy. Jejich tvrdost je cca 60 HRC u Hardoxu Extreme a 600 HBW u Hardoxu 600, čemuž odpovídá přibližně 57 HRC. Vysoká tvrdost a tomu také odpovídající vyšší úroveň… celý příspěvek

DEVELON uvedl na trh nová minirypadla DX17Z-7 a DX19-7

Zveřejněno 27.5. Společnost DEVELON (dříve Doosan Construction Equipment) uvedla na trh nová minirypadla splňující požadavky Stage V, DX17Z-7 s nulovým přesahem a konvenční DX19-7. Oba nové modely se vyznačují výrazně vyšším výkonem, všestranností, komfortem pro… celý příspěvek

Společnost Hydraulikservis I rozšířila půjčovnu stavebních strojů

Zveřejněno 24.5. Známá adresa pro opravy a repase stavebních strojů a zároveň spolehlivý dodavatel náhradních dílů a maziv pro stavební techniku – to je společnost Hydraulikservis I z Bohuňovic u Olomouce. Aby mohla vyjít vstříc zákazníkům, kteří jim do opravy svěří… celý příspěvek