Profibagr.cz - Náhradní díly pro stavební a zemědělskou techniku
Dnes je 20.5. – svátek slaví Zbyšek

Od demolice k domu: Udržitelná recyklace stavební suti

Zveřejněno: 13. 3. 2023

Recyklace stavebních materiálů je v době zvyšování udržitelnosti stále důležitější. Při demolici budov vzniká recyklovatelná suť. Ta se drtí, prosévá, třídí a upravuje. Recyklované kamenivo lze poté znovu použít jako stavební materiál. I používané stavební stroje mohou být součástí oběhového hospodářství, protože díky nákupu a prodeji použitých strojů získají druhý život.

Při demolici budov vzniká velké množství suti, která se recykluje, aby se šetřily zdroje. (foto CL-Medien/Shutterstock.com)

Kde se hobluje, vznikají hobliny, a kde se staví, vzniká suť. A také při bourání budov vzniká velké množství odpadních materiálů. V době zvyšování udržitelnosti formou oběhového hospodářství a městské těžby (urban mining) se stavební suť prostě neskládkuje a nelikviduje, ale chápe se jako zdroj.

Na začátku je demolice

Budovu lze srovnat se zemí pomocí výbušnin nebo bagrů. Ty používají kleště, pily, nůžky, kladiva nebo také známou bourací kouli. Budova se rozebírá pokud možno kus po kuse, aby se dal materiál odebírat odděleně. To totiž usnadňuje recyklaci. Hrubě vybourané části se nejdříve drtí, aby se potom jednotlivé materiály od sebe oddělily. Vznikají dřevěné, betonové, kovové a plastové díly.

Dřevo z demolice lze obvykle pouze spálit. Také plastové části, jako jsou okenní rámy, téměř nelze recyklovat. Jinak je tomu u kovů. I minerální materiály, jako je beton, omítka, malta, potěr a cihly, lze ve velké míře recyklovat.

S pomocí drtičů od hrubého kamene po použitelný štěrk

Aby bylo možné beton, cihly a jiné stavební materiály dále zpracovat, musí se nejdříve rozdrtit. Na to se používají drticí stroje. Na rozdíl od mlýnů nepracují drtiče v rozsahu jemných frakcí, ale vytvářejí hrubé až středně velké frakce.

Drtiče se rozdělují podle principu drcení: tlakové, nárazové, úderové drcení nebo střihání. Čelisťový drtič je běžně používaný tlakový drtič v první fázi zpracování. Je určen pro hrubé drcení a zmenšuje velikost kamenů 3 až 5krát. Bloky o rozměrech 2 m se tak zmenší na 0,5 m. Mezi pevnou a pohyblivou čelistí se vytváří klínová drticí komora, do které shora padá výchozí materiál. Hrubé kameny se mezi čelistmi drtí, dokud se nerozpadnou na menší kusy. Jakmile je velikost zrn menší než výstupní průměr drticí komory, padá kamenivo do sběrné nádoby.

Drtič vždy vyrábí produkt o různé velikosti zrn. Proto je nutné nadrcený materiál prosít a vytřídit, aby mohl být dále zpracováván. Hrubé kameny se potom drtí v kuželových a válcových drtičích a štěrk v kulových mlýnech na jemný materiál. Tímto způsobem se z hrubé suti stává štěrk, drť a písek – v závislosti na tom, na co má být recyklovaný materiál použit.

Mobilní drtiče kamene se používají vždy tam, kde je třeba rozdrtit hrubé kamenné bloky na přepravitelný sypký materiál. V současné době lze na Surplex.com vydražit Lokotrack LT105S firmy Metso. (foto Surplex)
Mobilní drtiče kamene se používají vždy tam, kde je třeba rozdrtit hrubé kamenné bloky na přepravitelný sypký materiál. V současné době lze na Surplex.com vydražit Lokotrack LT105S firmy Metso. (foto Surplex)

Recyklovaný beton pro pozemní a inženýrské stavby

Recyklovaný minerální materiál lze znovu použít jako stavební materiál. Recyklovaný beton se často používá jako podklad pro silnice a chodníky, ale také jako drenážní materiál při ukládání potrubí a vedení do země. Dále se materiál používá i pro vytváření náspů a železničních tratí. Tam končí přibližně tři čtvrtiny recyklovaného materiálu. Nevýhodou recyklace stavebních materiálů jsou nedokonalé separační postupy. Pokud chceme být nákladově a časově efektivní, nejsou recyklované produkty dostatečně vytříděné pro všechny druhy použití.

Pokud se však materiál z demolice dostatečně proseje a vytřídí a pokud se vyplaví nečistoty, lze jej znovu použít i pro náročnější potřeby. Tento takzvaný recyklovaný beton je směsí nalámaného betonu a zdiva a primárního betonu. Je k dispozici v různých kvalitativních třídách v závislosti na jeho použití. Protože je náchylný na vlivy prostředí, není vhodný pro inženýrské stavby. Používá se však v pozemních stavbách: Ze zbouraného domu se tak stává nový dům.

I stavební stroje mohou být součástí oběhového hospodářství

Řešit lze nejen recyklaci stavebních materiálů, ale také způsob pořizování stavebních strojů. Nákupem použitých strojů lze šetřit CO₂, suroviny i rozpočet – zlatý důl namísto hromady šrotu. Průmyslové aukční domy jako Surplex se specializují na prodej použitých strojů. Pokud ve vlastním provozu například již nepotřebujete drtič, může jej Surplex zařadit do portfolia a prodat. Stroj se tak nemusí sešrotovat a nalezne nového majitele.

S hmotností 30 t se jedná o malý ale výkonný stroj na recyklaci demoličních materiálů: mobilní drtič kamene Metso Lokotrack LT95. (foto Surplex)
S hmotností 30 t se jedná o malý ale výkonný stroj na recyklaci demoličních materiálů: mobilní drtič kamene Metso Lokotrack LT95. (foto Surplex)

Na Surplex.com je do 13. 3. v aukci více než 50 stavebních strojů a vozidel specializovaných na zemní práce, přepravu a recyklaci stavební suti, betonu a asfaltu. Stroje se nacházejí ve Schweiggersu v okrese Zwettl v Dolním Rakousku. Mezi zařízeními jsou dva mobilní čelisťové drtiče od výrobce Metso Minerals (nyní Metso:Outotec). Drtiče Lokotrack LT105S a LT95 jsou zařízení na drcení kamene, která pracují mobilně v těch nejnáročnějších podmínkách při demolici budov, výstavbě tunelů nebo i v kamenolomech. Součástí aukce jsou také různá pásová a kolová rypadla a vozidla pro přepravu suti.

Autor: Surplex
Foto: viz popisky
Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
 

Nové

TVH distributorem dílů pro manipulační techniku Zoomlion

Zveřejněno 20.5. Během pouhých tří desetiletí se společnost Zoomlion stala jedním z předních čínských výrobců zemědělské, stavební a manipulační techniky. Součástí jejího širokého portfolia jsou mobilní zvedací pracovní plošiny, které prodává po celém světě… celý příspěvek

Inspirujících 30 let společnosti NorWit. Z garážové firmy k respektovanému dodavateli stavební techniky

Zveřejněno 17.5. Společnost NorWit, s.r.o., která patří k zavedeným tuzemským dodavatelům stavební techniky, oslaví brzy 30 let na trhu. Její historie je příběhem o tom, jak se z garážové firmy založené na počátku devadesátých let postupně stala respektovaná… celý příspěvek

Za novinkami JCB do předváděcího centra v Anglii

Zveřejněno 15.5. Světoznámý výrobce stavebních strojů JCB letos ohlásil uvedení hned několika produktových novinek na trh. Jejich premiéru pro média pojal ve slavnostním stylu, když do svého továrního předváděcího centra v Anglii pozval novináře z celého světa. Ve… celý příspěvek