P & L - Kloubové nakladače VF-Venieri
Dnes je 21.10. – svátek slaví Brigita

Vážicí systém Intersoft – revoluce při převážení materiálu

Zveřejněno: 27. 4. 2015

Vážení materiálu při přepravě bylo a je jednou z častých operací při manipulaci s nákladem. Vždy bylo součástí manipulačního procesu, nikdy v historii však nebylo ověřování hmotnosti převáženého materiálu jednodušší, než v současnosti, kdy je možné využít některý z moderních mobilních systémů vážení. Kontrola nad převáženým materiálem je téměř okamžitá a celý proces vykládky i nakládky je daleko jednodušší a hlavně přesnější.

Intersoft TC2000

Mobilní vážící systémy jsou zařízení, která umožňují vážení a sběr dat o přepravovaném nákladu přímo na vozidle. Například řidičům nakladačů tak odpadá zdlouhavá cesta ke stacionární váze, překládání nákladu na ni a následně pak až jízda k připravenému místu na skladování nebo odvoz materiálu. Díky instalaci přímo na nakladač je možné zjistit hmotnost převáženého nákladu prakticky za pár vteřin a ušetří se cenné minuty.

Na český trh dodává vážící systémy například Bohumínský Čemat, který zastupuje Dánskou značku Intersoft Nexo. Výhodou systémů značky Intersoft je nízká pořizovací cena a rychlá návratnost investice. Hlavní předností Dánského produktu je okamžitý přenos dat do počítače a nízká odchylka při vážení.

Verze

ČEMAT nabízí mobilní systémy Intersoft ve třech verzích. Modelové řady TC2000, TC3000 a TC5000 jsou založeny na třech technologiích – dynamické určení hmotnosti (DMD), vyvážené určení hmotnosti (BMD) a laserové určení velikosti (LVD). Všechny tyto vážící systémy počítají s odchylkou vzniklou náklonem stroje a využívají principu hydraulického vážení. Nejvyšší řada vážícího systému, TC 5000 je navíc schopna pracovat s určením velikosti nákladu pomocí laserových senzorů a je tak jedním z nejpřesnějších vážících systémů na trhu.

Přesnost a úspora času

Vážící systémy Intersoft jsou na světovém trhu s manipulační technikou zavedené a známé díky celé řadě patentů, které firma zapsala. Všechny vážící systémy značky Intersoft se instalují přímo do hydraulického okruhu vozidla a jsou ovládány pomocí LCD panelu (indikátoru) přímo z místa řidiče. Takové zapojení přináší řadu výhod, z nichž nejdůležitější je především výrazná úspora času a přesnost celého vážícího procesu. Nainstalovaný systém navíc nemění nosnost vozidla ani jeho rozměry. Také nijak neomezuje řidiče při manipulaci s nákladem.

Odchylka vážení

Nejdůležitějším technickým parametrem je v případě vážícího systému jeho odchylka vážení. Základní model vážícího systému, model TC2000, je založen na technologii dynamického určení hmotnosti a vykazuje odchylku vážení pouhých ±0,25–0,5 %. To by odpovídalo ±5–10 kg u stroje s celkovou nominální nosností 2 000 kg. Takto nízké hodnoty je dosaženo díky použité technologii vážení. Celý princip vážení je hydraulický, vychází z tlaku stroje, který nepřímo odráží hmotnost zvednutého nákladu. Tlakový senzor, který je díky svému umístění v hydraulickém okruhu stroje dobře chráněný, dělá tuto metodu vážení vhodnou i pro prostředí průmyslových provozů a to bez použití kabeláže a drahých vážících snímačů. Systém naměřená data ukládá a výsledky měření zobrazuje ihned na indikátoru v kabině vozidla, celkový proces vážení trvá pouze několik vteřin.

Intersoft TC5000
Intersoft TC5000

Nejpřesnějšími modely mezi vážícími systémy Intersoft jsou modely TC3000 a TC5000. Tyto modely téměř eliminují vliv mechanického tření a vážící odchylku způsobenou umístěním nákladu. TC5000 využívá systému duálního náklonu nákladu, bere ohled na sklon podloží, po kterém se stroj pohybuje a vykazuje odchylku pouhých ±0,1 % – na 1 000 kg hmotnosti převáženého nákladu se jedná o 1 kg. Stejně nízkou odchylku má také systém TC3000. Nejvyšší řada vážícího systému, TC5000, je schopná pomocí laserových senzorů vyhodnotit také rozměr převáženého nákladu. Ověřenou aplikací u obou takto přesných systémů je nakládání v případě použití vysokozdvižných vozíků nebo terénních vysokozdvižných vozíků využívaných ve stavebnictví (například stroje oblíbené značky Desta), není je však možné použít na nakladače. Samozřejmostí je i v tomto případě ukládání naměřených dat, a to automaticky nebo manuálně pomocí tlačítka. Jejich vyhodnocení pak proběhne během 5 až 10 vteřin v závislosti na požadovaných výsledcích.

Systém Intersoft je také možné od začátku jeho používání nastavit tak, že sám hlídá případné přetížení při manipulaci s nákladem. Odpadá tak možnost poškození vlivem častého přetěžování mnohdy drahého stroje a s tím spojená nákladná oprava. Zajímavostí je, že díky přímé metodě instalace je možné vážící systém použít nejen v případě nakladačů, v úvahu připadají také traktorbagry, telehandlery, již zmíněné vysokozdvižné vozíky a jiné hydraulické stroje, které využívají pro zdvih hydraulickou pístnici.

Doplňkový sortiment

Doplňkovým sortimentem nabízeným k vážícím systémům jsou například mobilní tiskárny, které tisknou záznamy o vážení, a to na klasický, nebo lepicí papír. Po domluvě je možné využít také bezdrátový přenos záznamů do PC za pomoci wi-fi nebo bluetooth, kde formátování dat výborně koresponduje s účetními a pracovními softwary.

Vážící systémy společnosti Intersoft Nexo jsou na světovém trhu od roku 1997. Využívají se v celé řadě průmyslových odvětví, dopravních aplikacích, ale jejich použití ocení také firmy pohybující se v potravinářství. Spolehlivost a přesnost byla a jsou klíčová slova ve vývoji těchto systémů.

Autor: Mgr. Tereza Hlaváčová
Foto: Archiv firmy
 

Nové

Premiéra atraktivních novinek DAF v malebné Andalusii

Zveřejněno 20.10. Pro udržitelný vývoj modré planety je nutné, aby lidé byli nejen dobrými a svědomitými hospodáři, ale aby dokázali soužívat s přírodou. Jak toho ale dosáhnout v současnosti s přebujelou technikou, a to i v takových oblastech jakou je doprava, bez… celý příspěvek

Kolové rýpadlo Hydradig a teleskopické manipulátory JCB jsou novými posilami společnosti Agrostav

Zveřejněno 19.10. V Bystřici nedaleko Benešova u Prahy právě probíhá výstavba moderního zemědělského provozu. Postavit kravíny, maštale a kompletní zázemí pro chov skotu má na starost jihlavská akciová společnost AGROSTAV. Tato firma nedávno pořídila do své flotily… celý příspěvek

Co dělat, když ceny materiálů a práce letí vzhůru? Pomohou drticí a třídicí lopaty

Zveřejněno 17.10. Tuzemské stavební firmy postupně přicházejí na chuť speciálnímu příslušenství, které násobně zvyšuje efektivitu práce. Patří sem nejrůznější tiltorátory, speciální drapáky, ale poslední dobou jsou v kurzu také drticí a třídicí lopaty MB CRUSHER na… celý příspěvek