0% navýšení úvěrů pro financování strojů Yanmar
Dnes je 4.3. – svátek slaví Stela

Novinka u Postolků: Nejmodernější vrtací stroje Vermeer zefektivňují bezvýkopové práce a přinášejí nové zakázky

Zveřejněno: 7. 12. 2020

Nedávno proběhlo předání nového vrtacího stroje Vermeer D60X90 S3 společností Transtechnik CS majiteli POSTOLKA-DRILLING. Jedná se už o několikátý stroj této značky, který měla společnost možnost ke své naprosté spokojenosti během posledních let provozovat.

Nedávno proběhlo předání nového vrtacího stroje Vermeer D60X90 S3 společností Transtechnik CS majiteli POSTOLKA-DRILLING.

Budování bezvýkopovými metodami rok od roku nabývá na významu. Jde o způsob vyznačující se minimálními zásahy do místních komunikací, který zároveň šetří náklady a životní prostředí. Mezi přínosy této metody patří bezpochyby snížení dopadu výstavby na občany a zachování provozu na komunikacích. Rovněž přináší zmenšení objemu přepravovaných a ukládaných zemin. „Aktuálně i do budoucna bude bezvýkopová technologie stále žádanější službou z hlediska instalace nových sítí a kompletní infrastruktury jako je vodovod, plynovod, elektrické přípojky, kanalizace a v neposlední řadě stále opomíjené, ale do budoucna nutné instalace optických sítí,” uvedl redakci Stavební techniky Ladislav Postolka, jednatel společnosti POSTOLKA-DRILLING, která se touto metodou výstavby zabývá řadu let. Každým rokem eviduje rostoucí poptávku po této technologii: „Rychlost provedení, šetrnost k životnímu prostředí a minimální pozemní úpravy oproti standardním výkopovým pracím poskytují stále větší prostor právě bezvýkopové technologii,” dodal.

Kvalitní technika a kvalitní servis jsou nejdůležitější

Práci s bezvýkopovými technologiemi ve společnosti obstarávají stroje Vermeer, které na český trh dodává firma Trantechnik CS, spol. s r.o. Vermeer vyrábí výhradně stroje pro horizontální řízené vrtání, které patří k nejlepším způsobům bezvýkopového vedení potrubí. Tato metoda dovoluje vrtacímu stroji překonávat členité prostředí i různé druhy terénních překážek jako je řeka či vodní nádrže, komunikace a lze ji uplatnit i v hustě zastavěných městských oblastech.

Společnost POSTOLKA-DRILLING vlastní už šest strojů Vermeer. Její zástupci si přitom cení zejména inovativního řízení strojů série Vermeer S3, jejíž veškeré modely jsou vybaveny totožnými ovládacími prvky.
Společnost POSTOLKA-DRILLING vlastní už šest strojů Vermeer. Její zástupci si přitom cení zejména inovativního řízení strojů série Vermeer S3, jejíž veškeré modely jsou vybaveny totožnými ovládacími prvky.

Proč ve společnosti vsadili právě na tuto značku? „Důležitým nástrojem pro správné fungování každé stavební společnosti je v této napjaté době samozřejmě kvalitní technika s dostatečným zázemím, prodejním a poprodejním servisem, kvalitním technickým servisem, proškolenými a certifikovanými mechaniky se zastupitelností, technickou podporou 24/7 a co nejrychlejší dodávkou náhradních dílů. Opotřebovávané díly, jako je například vrtné nářadí, je možné pořídit online (na webu www.borestore.eu, poznámka redakce). Nářadí tímto způsobem koupíte velmi rychle s dodáním až do domu za předem jasně stanovené ceny pro všechny zákazníky stejně,” uvedl výhody majitel Postolka.

Společnost POSTOLKA-DRILLING vlastní už šest strojů Vermeer. Její zástupci si přitom cení zejména inovativního řízení strojů série Vermeer S3, jejíž veškeré modely jsou vybaveny totožnými ovládacími prvky. „Přináší to velikou výhodu v případě např. nemoci jednoho z členů posádky, kdy ho lze ihned nahradit jiným členem bez nutnosti školení, rizika poškození stroje či rizika nedokončení zakázky,” uvedl majitel a zdůraznil inovativní přístup společnosti Vermeer: „Stejně jako naše firma, která je složená z členů rodiny, tak i rodinný výrobce strojů Vermeer pokračuje a navazuje na generaci předešlou a zkušenosti získané v praxi a životě promítá do kvalitně provedené bezvýkopové technologie HDD Vermeer. Výkonnost, produktivita a kvalita odvedené práce jsou tak postaveny na stejném základu. Díky tomu můžeme nadále růst a získávat nové zákazníky, zakázky a zajímavé projekty a čelit novým výzvám.

U stroje Vermeer D60X90 S3 je délka tyčí 4,5 metru, a to s možností výměny zásobníku. Kpacita tyčí je 600 metrů
U stroje Vermeer D60X90 S3 je délka tyčí 4,5 metru, a to s možností výměny zásobníku. Kpacita tyčí je 600 metrů

Dostatečná kapacita vrtných tyčí

Společnost nyní pořídila nejnovější vrtací stroj řady S3, model D60X90 S3, který nabízí mimořádný výkon a snadné ovládání. Vrtací stroj je konstrukčně uzpůsobený tak, aby nabídl snadnou a komfortní obsluhu, je výrazně výkonnější a tišší než jeho předchůdce. Majitel uvedl důvody pro pořízení právě tohoto konkrétního modelu: „Se zvýšenou poptávkou o bezvýkopové technologie přichází i projekty, kdy je nutné mít k dispozici též výkonnější techniku s dostatečnou kapacitou vrtných tyčí. S kompaktními rozměry stroje Vermeer D60X90 S3 s tlačnou a zatahovací silou 27 215 kg a maximálním krouticím momentem 12 541 Nm spolu s dostatečnou kapacitou míchací a recyklační jednotky si troufneme i na vrty o délce 600 metrů a instalovaném produktu o průměru až 914 mm. Hlavním důvodem pro obnovu stávající techniky je snaha o inovaci a zefektivnění naší práce za použití kvalitní techniky.

Díky svým rozměrům a typu používaného nářadí je Vermeer D60X90 S3 vhodný pro široké spektrum instalačních prací na všech typech pracovišť. „Vrtné tyče u většiny našich strojů jsou dlouhé 3,05 metru s kapacitou zásobníku na stroji od 120 až do 200 m, u stroje Vermeer D60X90 S3 je délka tyčí 4,5 metru, a to s možností výměny zásobníku a kapacita tyčí již zmíněných 600 metrů. Vrtné tyče Vermeer FirestickI jsou vyráběny pouze a jen pro stroje Vermeer, a to způsobem válcování z jednoho kusu materiálu. Jen tak může být se zárukou zajištěno správné nastavení krouticího momentu stroje a využití síly v tahu a krutu,” uvedl majitel. I když jsou někdy požadavky zákazníků POSTOLKA-DRILLING hůře splnitelné, ve společnosti záleží výběr typu vrtacího stroje vždy na délce a průměru instalovaného produktu: „Samozřejmě je vždy potřeba počítat s minimálním prostorem pro umístění vrtné soupravy a příslušenství, ale vždy lze najít vhodné řešení a uskutečnit dohodu s investorem či zadavatelem tak, aby došlo ke zdárné realizaci té či oné zakázky,” uvedl majitel.

Díky svým rozměrům a typu používaného nářadí je Vermeer D60X90 S3 vhodný pro široké spektrum instalačních prací na všech typech pracovišť.
Díky svým rozměrům a typu používaného nářadí je Vermeer D60X90 S3 vhodný pro široké spektrum instalačních prací na všech typech pracovišť.

Kvalitní lokalizační systém pro navádění vrtné hlavy a soutyčí je velmi důležitý

Použitím nejnovějších zařízení pro řízené vrtání na stroji Vermeer je práce snazší a rovněž se předchází haváriím. V řízené hlavě je umístěna sonda – snímač, který lokalizuje polohu. Také interaktivní digitální displej systému Aurora urychlí a zefektivní práci vrtařů. „Kvalitní lokalizační systém pro navádění vrtné hlavy a soutyčí je velmi důležitým prvkem k úspěšné realizaci vrtu dle požadavku investora a dle projektové dokumentace projektanta. Samozřejmě vždy je potřeba brát v potaz, že se v místě realizace vrtu již nacházejí stávající sítě, kterým se musíme vyhnout a nenarušit jejich funkčnost. Aktuálně disponujeme lokalizačními systémy DCI Falcon F5+ s integrovaným displejem Aurora na stroji Vermeer, a vysílačem neboli sondou umístěnou ve vrtné hlavě a s možností zaznamenávání průběhu vrtu, kdy po ukončení realizace vrtu lze snadno získat protokol o průběhu prací,” vyzdvihl důležitost systémů majitel.

Plně barevný displej uvnitř stroje poskytuje v reálném čase potřebné informace o poloze a může také nahradit plány v tištěné podobě. „Velkou výhodou je také možnost plánování vrtu předem před realizací a jeho návrh nahrát do integrovaného vzdáleného displeje lokalizace, díky čemuž může obsluha stroje předem plánovaný návrh kopírovat a dodržet přesné zadání dle požadavku projektové dokumentace,” uvedl k tomu majitel, který také využívá Vermeer -Telematics přinášející kompletní přehled o pozici a využití stroje – o produktivitě a spotřebě paliva. Dokáže také přenášet diagnostické informace či upozorňovat na potřebu provedení či naplánování výrobcem předem stanovených servisních intervalů.

Vrtací stroj snadno překonává členité prostředí i různé druhy terénních překážek jako je řeka či vodní nádrže, komunikace a lze ji uplatnit i v hustě zastavěných městských
oblastech.
Vrtací stroj snadno překonává členité prostředí i různé druhy terénních překážek jako je řeka či vodní nádrže, komunikace a lze ji uplatnit i v hustě zastavěných městských oblastech.

Nejzkušenější dodavatelé řízených podvrtů v České republice

POSTOLKA-DRILLING, s.r.o. vzešla z firmy Ladislav Postolka (založené v roce 1992) a řadí se mezi nejvíce zběhlé dodavatele řízených podvrtů v České republice. Její zákazníci spoléhají na dlouholeté zkušenosti a profesionální vybavení při realizacích řízených podvrtů. Specializuje se na řízené vrtání HDD s výplachem s možností recyklace.

Aktuálně má stabilně k dispozici pět vzájemně zastupitelných týmů. Při zakázkách většího rozsahu lze počet posádek přizpůsobit tak, aby efektivita realizované zakázky odpovídala požadavku zákazníka a zároveň zajistila komfort pracovníků při realizaci zakázky.

— kontakty —

Vermeer CS s.r.o.

Křeslická 1507/2, 101 00 Praha 10-Vršovice

E: info@vermeer-kifour.cz   T: +420 585 207 500   WWW: https://www.vermeer.cz

Autor: Milan Jedlička1)
Foto: Transtechnik CS

1) Z materiálů POSTOLKA-DRILLING a Transtechnik CS.

Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
Bezplatné zasílání časopisu Stavební technika pro rok 2024.
 

Nové

UNICONTROL: Automatické 3D nivelace pro dozery a 3D nivelace pro rýpadla

Zveřejněno 1.3. 3D nivelační systémy dánského výrobce UNICONTROL nejsou na našem trhu zase tak dlouho. Přesto si z něj prostřednictvím tuzemského dealera, společnosti MACHINE CONTROL CZ, už ukrojily nemalou část a získávají stále více na popularitě i u majitelů… celý příspěvek

Financování strojů Yanmar s 0% navýšením prodlouženo

Zveřejněno 9.2. Společnost ASbud Česká Republika s.r.o., oficiální prodejce stavebních strojů Yanmar, nabízí možnost výhodně financovat nákup stroje s 0% navýšením až do konce března tohoto roku. Akce se vztahuje na skladové stroje Yanmar a na všechny nové stroje… celý příspěvek

Rýpadlo Cat 308 Next Gen Tomáše Chmelaře ukazuje hranice možného

Zveřejněno 31.1. Výkladní skříň několika výrobců a bezkonkurenčně jedno z nejlépe vybavených rýpadel, které jsme za poslední roky naživo viděli. Řeč je o osmitunovém pasovém rýpadle Cat 308 Next Gen, které dělá od letoška radost Tomášovi Chmelařovi v podhůří Beskyd.… celý příspěvek