Premiéra strojů DEVELON v Česku
Dnes je 11.6. – svátek slaví Bruno

Bezpečné postupy při montáži lešení

Zveřejněno: 29. 6. 2003

Montáž lešení patří mezi činnosti, kdy se pracovníci pohybují ve výšce a jsou ohroženi pádem. Toto riziko platí jak pro klasická trubková lešení, tak i pro většinu moderních dílcových lešení, pokud není jejich konstrukční systém přímo navržen tak, aby byli pracovníci při montáži zabezpečeni pomocí kolektivní ochrany.Při práci ve výšce je nutno pracovníky vybavit prostředky osobní ochrany proti pádu. Při montáži lešení bývá používání těchto OOP často podceňováno. Pokud však nezajištěný lešenář skutečně ztratí stabilitu a dojde k pádu, patří jeho následky k nejvážnějším. Tuto skutečnost si uvědomují odpovědní pracovníci v celé Evropě a tlak na zpřísnění bezpečnostních požadavků při montáži lešení roste. Popišme si několik možností, jak montáž lešení učinit bezpečnější při použití osobního zajištění, případně jak vypadá konstrukce, která již svým konstrukčním uspořádáním vede pracovníky k používání bezpečných pracovních postupů.

Zajištění pomocí OOP proti pádu
Pro montáž rámových a modulových lešení je charakteristické, že jako prostředek osobního zajištění nevyhovuje polohovací pás, protože je předpokládán pohyb lešenáře na větším prostoru. S tímto pohybem souvisí i riziko volného pádu, k jehož zachycení je možno doporučit pouze ochranný postroj, kombinovaný případně s tlumičem energie pádu nebo dalšími doplňujícími součástmi. Aby bylo umožněno zajištění pracovníka po celou dobu montáže, je někdy potřeba použít dvě bezpečnostní lana, která se při pohybu po lešení přepínají.
Kotevní bod pro osobní ochranný prostředek proti pádu musí být dostatečně únosný. V současnosti je požadována statická únosnost 15 kN. Kotevní bod může být umístěn přímo na lešení nebo na fasádě objektu, k němuž je lešení stavěno. Pokud je kotevní bod na konstrukci, je možno připustit i plastickou deformaci této konstrukce, přičemž však musí zůstat zachována její funkční bezpečnost.

Příklad zajištění pomocí OOP s kotevním bodem na fasádě
Před zahájením montáže se na fasádu objektu, k němuž bude lešení přistavováno, připevní samonavíjecí kladka. Umístí se ve výšce přesahující předpokládanou výšku dokončeného lešení. Obvyklé řešení bude zřejmě umístění kladky v okně, střešním světlíku, připevnění k atice apod. Vodicí lano, které musí být dostatečně dlouhé, je vytaženo z kladky a je k dispozici na výchozí montážní úrovni (obvykle 1. patro lešení). Při montáži se předpokládá použití bezpečnostního postroje s okem pro připevnění vodicího lana na zádech. Vodicí lano, vysouvané z kladky, musí být možno vést volně tak, aby se pracovník navázaný na toto lano, mohl volně pohybovat a nebylo bráněno navíjení a odvíjení lana z kladky.
Prostor, v němž se pracovník může pohybovat je vymezen úhlem, který svírá vodicí lano se svislicí spuštěnou z kotvicího bodu. Tento úhel by neměl překročit 300, není-li v návodu k použití příslušných OOP uvedeno jinak.
Standardní postup montáže dalšího patra je následující.

– První montážník se zajistí k vodicímu lanu a vystoupí na nechráněnou plochu, viz obrázek 1. – Osazování rámů a dalších dílců zahájí v krajním poli a postupuje s montáží směrem k místu, nad nímž je umístěna kladka. Pracovníci v nižší úrovni podávají dílce a montážník smontuje první krajní pole včetně zábradlí, viz obrázek 2.
– Svislá doprava materiálu (ruční podávání nebo vrátek) se provádí i nadále v krajním poli. Jakmile je toto krajní pole zkompletováno, včetně zábradlí v podélném i příčném směru, může se v tomto chráněném prostoru pohybovat další pracovník, již bez osobního zajištění. Ten zajišťuje další dopravu materiálu a podává dílce montážníkovi, jenž stále pracuje s osobním zajištěním, viz obrázek 3.
– V místech chráněných zábradlím se mohou postupně zapojit do práce i další pracovníci, kteří dále kompletují konstrukci, osazují ztužidla, podlahové dílce dalšího patra, zarážky u podlahy a další dílce v souladu s požadavky návodu na montáž. V prostoru bez boční ochrany se pohybuje pouze montážník se zajištěním. Po osazení všech rámů a zábradelních dílců odepne vodicí lano a přichytí je v místě krajního pole pro použití při montáži další úrovně.


Obrázek 1:
Zahájení montáže se samonavíjecí kladkou

Obrázek 2:
Osazování prvního rámu

Obrázek 3:
Osazování dalších rámů

Obrázek 4:
Zahájení montáže dalšího patra

Obrázek 5:
Osazení pomocného sloupku

Obrázek 6:
Osazení prvního rámu

Obrázek 7:
Osazení dalšího rámu

Obrázek 8:
Montáž dalších rámů

Příklad zajištění pomocí OOP s kotevním bodem na lešení
Po dokončení montáže prvního patra vystoupá první montážník na výstupní žebřík tak, aby polovinou těla zůstal ve výstupním otvoru, nevystupuje tedy na nechráněnou plochu. Ze spodní úrovně mu spolupracovník podá rám, který první montážník ze své chráněné pozice osadí, viz obrázek 4.
(Protože osazení celého rámu může být fyzicky poměrně náročná operace – záleží na hmotnosti rámu konkrétního typu lešení, je možno použít v této fázi jen pomocný krátký sloupek, nasazený a zajištěný na jednom z čepů rámu, viz obr. 5. Tento sloupek pak v prvních chvílích slouží k přichycení bezpečnostního lana postroje.
Při dimenzování sloupku je možno povolit i jeho trvalé deformace při zachycení pracovníka po celou dobu montáže.) Pracovník zajištěný k prvnímu rámu může osazovat další rám, viz obrázek 7. Oba rámy pracovník propojí zábradlím a v čele lešení osadí příčné zábradlí. Pak může uvolnit bezpečnostní lano z prvního rámu, přepnout ho k druhému rámu a montovat další pole, viz obrázek 8.


Obrázek 9:
V přízemní části lešení se
namontují standardní zábradelní dílce


Obrázek 10:
Z této chráněné úrovně
pak jeden až dva pracovníci
zdvihnou pomocný zábradelní
rám a zavěsí jej na zábradlí
instalované v přízemí

Obrázek 11:
Takto se postupuje podél celé přízemní části
lešení, takže pomocné zábradlí v prvním patře lešení je instalováno před výstupem na tuto úroveň.
Na svislé rámy (popř. na příčníky u modulového lešení)
se zavěsí podlahové
dílce prvního patra, v místech výstupů pak podlahové dílce s poklopy a žebříky

Obrázek 12:
V úrovni prvního patra se
montují svislé rámy (popř. sloupky
modulového lešení), které se vždy
okamžitě propojí trvalým zábradlím
(podrobněji specifikovat způsob),
čímž se konstrukce dostatečně ztuží.
V příslušných polích se montují úhlopříčná
ztužidla

Obrázek 13:
Z úrovně prvního patra se převěsí pomocné zábradelní rámy do druhého patra a celý postup se opakuje až do nejvyšší požadované úrovně s tím, že v předepsaných výškách se vždy patra kotví a podle potřeby dokompletují (např. konzolami)

V místech chráněných zábradlím se mohou postupně zapojit do práce i další pracovníci, kteří dále kompletují konstrukci, osazují podlahové dílce dalšího patra, osazují zarážky u podlahy, ztužidla a další dílce v souladu s požadavky návodu na montáž.

Zajištění pomocí technické konstrukce

Dělená konstrukce rámu lešení PERI UP umožňuje osazovat ochranné zábradlí z nižší úrovně, takže při výstupu na vyšší úroveň je již chráněn ochranným zábradlím. Systém umožňuje takto montovat nejen horní, ale současně i střední zábradelní tyč Příklad zajištění pomocnými zábradelními rámy
Tato varianta, kolektivního zajištění může být použita prakticky u všech typů lešení a její realizace většinou nevyžaduje na stávající konstrukci žádné konstrukční úpravy.
Je však nutné mít k dispozici lehké (nejlépe z hliníkových slitin) zhotovené pomocné zábradelní rámy. S ohledem na skutečnost, že tyto rámy nejsou součástí lešeňové konstrukce, jejich použití je vázáno nejen na existenci těchto rámů, ale i na odpovědnost pracovníků za vlastní bezpečnost.

Příklady zajištění předem montovaným zábradlím, které zůstává trvalou součástí konstrukce
Tyto varianty, ze skupiny integrovaných systémů, jsou z hlediska bezpečnosti lešenářů nejlepší, neboť vylučují vliv lidského činitele. Předpokladem ovšem je to, aby lešení bylo již v rámci vývoje celého systému takto navrženo.
Při správném postupu montáže, který musí vycházet z navrženého systému, pak při žádné montážní operaci nejsou pracovníci vystaveni riziku pádu. Bude se jednat vždy o přesně definovaný konstrukční systém s charakteristickými vlastnostmi a postupy, které nelze zobecňovat (viz příklady na dalších obrázcích).

Závěrem
V obecně pojatých příkladech nemohou být postihnuty veškeré problémy, se kterými se lešenáři při montáži lešení mohou potkat. Reálný návod na montáž a použití by měl co nejpřesněji vycházet ze skutečných vlastností konstrukce.


Foto: Archiv firmy
 

Nové

Na „žluté železo“ výrobené v americké Iowě se můžete vždy plně spolehnout

Zveřejněno 3.6. Společnost Vermeer, jejíž výhradní zastoupení v České a Slovenské republice má Vermeer CS, se zabývá vývojem a výrobou stavební, zemědělské, komunální, zahradní a lesnické techniky již od padesátých let minulého století. Pojďme si představit… celý příspěvek

Stavební stroje DEVELON (dříve Doosan) na EXPO Lesní lom

Zveřejněno 1.6. Ve dnech 13.–15. června 2023 představí společnost GARNEA a.s., výhradní dovozce strojů DEVELON do České republiky, na veletrhu EXPO Lesní lom všechny hlavní stroje z těžké váhové kategorie této značky. Tři stroje bude možno vidět přímo v demo ukázce… celý příspěvek

Umělá inteligence za volantem. Problém otázky etiky a morální nejistoty

Zveřejněno 29.5. Na každém kroku snad ve všech oborech lidské činnosti se setkáváme s umělou inteligencí. Vývoji a praktickým testům se věnují stovky výzkumných a vědeckých týmů po celém světě. Z poslední doby připomeňme alespoň společnou aktivitu Microsoftu, firmy… celý příspěvek