RENOMAG

Švýcarská technologie drcení

Pro lomy a recyklace
Zveřejněno: 1. 8. 2010

Švýcarský výrobce drtičů kamení a stavebních sutí, společnost GIPO AG sídlící v malebném švýcarském Seedorfu, vstoupila v roce 2008 prostřednictvím společnosti ARTE spol. s r.o. na český trh a uvedla zde své portfolio výrobků. Hlavním nosným produktem společnosti GIPO jsou mobilní odrazové a čelisťové drtiče, vyznačující se v mnoha případech nadčasovým technickým řešením zaměřeným na maximální uspokojení potřeb zákazníka.

Švýcarská technologie drcení

Švýcarsko není velkou zemí co se týče rozlohy, ale zato je nezvykle vysoké, a snad právě tato působivá hornatost je stimulantem, který ve Švýcarech probouzí inovačního ducha s citlivým smyslem pro užitečnost s lehkým nádechem pro luxus. Sám Švýcar by to však viděl zřejmě jinak. Jejich vysvětlení by se spíše neslo v duchu těchto slov: „Protože zákazník si jednou přál něco mít...” – toto přání popisuje Kari Gasser, ředitel společnosti GIPO AG, jako rozhodující impuls pro vývojové práce v podniku.

Z historie společnosti

Ve skutečnosti veterán a zakladatel společnosti, pan Emil Gisler, původně zamýšlel orientovat svou společnost zcela jiným směrem. Když ji v roce 1973 zakládal, měl v plánu zužitkovat své znalosti ve věcech hydrauliky, mechaniky či strojírenství a působit jako servisní organizace pro jiného výrobce. Ale pak ho v roce 1982 požádal jeden z jeho zákazníků o vyrobení mobilního drtiče kamene – a dostal ho! V době, kdy se veškerá řešení zpracování materiálu opírala pouze o stacionární stroje, přišel Emil Gisler s mobilním zařízením, které samo cestovalo k materiálu a ne naopak.

Po celém světe je dnes v provozu zhruba 500 mobilních zařízení pocházejících ze Seedorfu, mateřského závodu společnosti. A právě díky stále rozšiřujícímu se zástupu spokojených zákazníků si značka GIPO udržuje nepřetržitě velmi dobré postavení na trhu. Pokud srovnáme současnou generaci těchto zařízení s průkopnickým modelem, který byl vystaven jako první a v té době jediné mobilní drtící zařízení dané třídy na výstavě bauma v roce 1986, uvidíme obrovské rozdíly, které ukazují, jak razantní vývoj během několika málo let proběhl. Na vině jsou – samozřejmě – zákazníci, jejichž požadavky a potřeby neustále nutily vývojáře hledat nová technická řešení.

Odrazový drtič s třídící jednotkou GIPOREC R 131 RR-PB
Odrazový drtič s třídící jednotkou GIPOREC R 131 RR-PB

Pečlivá cesta k silné kombinaci dodavatelů

Aby mohla být dostatečně uspokojena poptávka na mezinárodních trzích, bylo nezbytné navýšit objem výroby a investovat nemalé prostředky do rozšíření výrobního závodu. Dnes již společnost disponuje více než 140 zaměstnanci a ročně dodává cca. 70 zařízení, samozřejmě v širší nabídkové řadě, a to od odrazových přes čelisťové drtiče, až po velmi poptávané kombinované zařízení. I dnes se však filozofie společnosti stále opírá o maximální důraz na kvalitu výroby zabezpečující nízkou poruchovost a dlouhou životnost zařízení, to vše ve spojení s neustálou snahou naplnit a předčít očekávání zákazníků.

Hranice možností vyčerpány

Dříve byla značka GIPO synonymem pro silné odrazové drtiče, ale přání uživatelů se časem stále měnila a bylo nutné jim náležitě vyhovět. V důsledku toho se stále se rozšiřující portfolio zařízení rozrostlo o mnoho dalších typů čelisťových a odrazových drtičů o hmotnostech od 26 do 120 tun, a to v mobilním i stacionárním provedení.

Pokud by měl Kari Gasser vyjmenovat nejžádanější zařízení, pak na prvním místě stojí kombinované zařízení GIPO KOMBI spojující výhody odrazového drtiče a plnohodnotného třídicího zařízení, dále následuje odrazový drtič GIPOREC s návěsnou prosívací jednotkou GIGA a hned za ním je čelisťový drtič GIPOBAC s prosívací jednotkou a možností reverzace chodu čelistí.

Prospěšnost plynoucí z konceptu drcení-třídění v jednom zařízení je jasným trumfem, zabezpečujícím získání požadovaného výstupu. A tak navzdory všednímu vzhledu a obecnému pojmenování představuje každé jednotlivé zařízení GIPO unikát, vyladěný podle konkrétních představ zákazníka.

GIPOREC R 131 RR-PB GIGA

Jedním ze zařízení, která vznikla v reakci na konkrétní požadavky zákazníků, je i odrazový drtič GIPOREC R 131 RR-PB doplněný o třídící jednotku GIGA. Chorvatský zákazník, stavební společnosti GP Krk, požadoval dodání mobilního odrazového drtiče pro drcení materiálu ze zářezů při stavbě komunikací, obsahujícího velký podíl zeminy, a to bez nutnosti využít další zařízení jako např. hrubotřídič. Nově vzniklý stroj byl navržen tak, aby dokázal efektivně oddělit kamenivo od často značně vlhké zeminy, dále využitelné pro výstavbu chodníků nebo na zpevnění kamenných svahů, zatímco předrcené kamenivo ze zářezu lze využít například při výstavbě samotného silničního tělesa.


(archiv firmy ARTE spol. s r.o.)

Nejdůležitější součástí nového zařízení GIPOREC R 131 RR-PB GIGA je, kromě samotného horizontálního odrazového drtiče, speciální systém odhlinění využívající válcového roštu, koncipovaného pro ta nejtěžší nasazení. Do prostoru prodloužené násypky zabezpečující kontinuální tok materiálu je zakomponován kalibrovatelný rošt odhlinění o rozměrech 1270 × 2700 mm, skládající se z 8 ks robustních válců. Díky speciální konstrukci válců je zabezpečen žádoucí vlnitý pohyb materiálu, který zvyšuje efekt odhlinění a zároveň přispívá k samočištění válců. Samotné válce jsou poháněny přes planetové převodovky včetně plynulé regulace otáček a funkce automatické reverzace chodu v případě zahlcení drtiče materiálem.

Technická data GIPOREC R 131 RP-PB GIGA
ZařízeníPřepravní šířka3000 mm
Pracovní šířka3400 mm
Celková váha stroje vč. jednotky GIGA22 000 mm
Celková váha stroje vč. jednotky GIGAcca 76 000 kg
Odrazový drtičVelikost vstupního otvoru1270 × 800 mm
Výstupní velikost zrna min.0/20 mm
Výstupní velikost zrna max.0/200 mm
Celková váhacca 14 500 kg
Pracovní výkon drtičecca 350 t/hod.
Pohonná jednotkaDiesel-hydraulický agregát vznětový motor Caterpillar model C13 Acert o výkonu 354 kW/475 HP

Do prostoru horizontálního odrazového drtiče vstupuje odhliněný materiál skrze vstupní otvor o rozměrech 1270 × 800 mm (hydraulicky nastavitelný až do 1270 × 920 mm), samotný rotor drtiče je pak velkoryse koncipován o průměru 1300 mm. Proti němu jsou postaveny hydraulicky ovladatelné odrazové desky opatřené ochranným obložením z manganové oceli o síle 60 mm.

Celé zařízení je zakončeno návěsnou třídicí jednotkou GIGA se sítem o ploše 1500 × 3500 mm. Nadsítné je možné dopravit zpětným dopravníkem pro opětovné podrcení, popř. je možné využít možnost odklonění zpětného dopravníku do boku a získat tak další výstupní frakci.

Zpracování strusky

Ukázkovým příkladem nasazení strojů GIPO je zejména zpracování vysokopecní strusky. Vše začalo požadavkem od společnosti Tarmac Western Ltd, jejíž dřívější systém zpracování strusky se ukázal být nevyhovující. Vlhká vysokopecní struska s velkým obsahem vápence a kovu byla dřívějším způsobem zpracování nadrcena na příliš jemné frakce s velkým obsahem písku. Vyřešení tohoto problému se ukázalo být nad síly čelisťových i klasických odrazových drtičů. Bylo zapotřebí najít jiné řešení za využití odborných znalostí a know-how společností GIPO a Magotteaux.

Výsledkem společného úsilí se stal nový koncept odrazového drtiče. Nový typ drtiče se skládal z pásového podvozku pro stroje GIPO KOMBI, systému předtřídění, třídících jednotek a systému zpětného vedení materiálu (tzv. vratka) to vše dodáno společností GIPO. Díky tomu se novému drtiči podařilo uspět a za relativně nízkého opotřebení zpracovat předtříděný materiál o větší kubicitě na výslednou požadovanou frakci.

Provedení drtiče umožňuje udržet náklady na opotřebitelný materiál v ekonomicky přijatelné výši a to i zpracovávání tak extrémního materiálu, kterým je vysokopecní struska. Podaný výkon byl natolik přesvědčivý, že o něco později byly dodány tyto nové koncepce dalším zákazníkům pro nasazení v rámci podobně těžkých podmínek např. v lomech. Zařízení GIPO MAG 2400 od firmy GIPO o hmotnosti úctyhodných 65 tun je navrženo pro výkon 350 t/hod. při vstupní zrnitosti až 120 mm.

Odrazový drtič GIPO KOMBI RC MAG 2400 FDR
Odrazový drtič GIPO KOMBI RC MAG 2400 FDR

Nasazení v lomech

S důrazem na pověstnou švýcarskou pečlivost nedávno společnost GIPO vylepšila tento přelomový stroj a dala tak vzniknout nové verzi, tentokrát s vstupní zrnitostí až 180 mm a výkonem 500 t/h. Pro dodržení vstupní zrnitosti je před stroj GIPO MAG předsazen nový čelisťový drtič GIPOBAC B 1385 FDR GIGA. Vzhledem k velikosti vstupního otvoru o rozměrech 1300 × 850 mm je tento model speciálně koncipován pro nasazení v lomech jako primární drtič. Využití hydraulického pohonu zařízení umožňuje zahájení činnosti i v případě zaplněných čelistí, stejně tak jako plynulou regulaci otáček pohonu, která umožňuje udržovat konstantní drtící sílu.

Drtič GIPO KOMBI RC 130 FDR
Drtič GIPO KOMBI RC 130 FDR

Stejně jako všechna zařízení od společnosti GIPO, je i tento model koncipován na bázi kompletního hydraulického pohonu využívající pohonnou jednotkou Cat C13 Acert – stupeň IIIA. Díky velkorysé ploše jednotlivých sít o rozměrech 1200 × 2500 mm spolehlivě zabraňuje aktivní dvousítové předtřídění vstupu jemného materiálu do drtiče. Samozřejmostí je vybavení zpětným dopravníkem materiálu uchyceném na stabilní otočné konzoli, který vede nadsítné od návěsné třídící jednotky GIGA zpět do prostoru předtřídění, odkud následně znovu vstupuje do drtiče. Díky tomu je zabezpečena požadovaná stejnoměrná velikost výstupního zrna (menší než 180 mm), které putuje do druhého zařízení v lince – drtiče GIPO MAG 2700, který zabezpečuje požadovaný tvarový index a křivku zrnitosti finálního výstupního materiálu.

Nová koncepce drtičů GIPO MAG prošla ještě před dodáním rozsáhlými testy v jednom ze švýcarských lomů na kvarcit. Zde v březnu 2008 celá linka bravurně obstála ve své „zkoušce ohněm” a v současnosti slouží například i v Rusku a Dubaji při zpracování žuly. Jedním z tradičních odběratelů této technologie je i skupina Tarmac.

A právě na takováto technická řešení je ředitel společnosti GIPO Kari Gasser obvzláště právem hrdý. Srovnatelnou linku v tomto provedení totiž nenabízí žádný jiný výrobce. Díky tomu si společnost, jakožto výrobce drtičů, udržuje technologický náskok před svými konkurenty, na což jsou její zákazníci zvyklí.

Tento trend si GIPO nastavila již v začátcích výroby drtičů, tj. při vývoji prvního mobilního drtiče na pásovém podvozku na světě a udržuje jej i při dalších modelech až po nejžádanější GIPO KOMBI, spojující technologii odrazového drtiče a třídícího zařízení na jednom mobilním podvozku.

Vždy je třeba mít na paměti, že věci nelze dělat stejným způsobem a očekávat jiné výsledky,” říká Kari Gasser.

Součástí časopisu je propagační DVD s ukázkou techniky GIPO v akci.

Kontakty:
ARTE spol. s r.o.
Kutnohorská 288, 109 03 Praha 10
Tel.: +420 603 413 709
E-mail: muller (zavináč) arte-praha (tečka) cz
http://www.arte-praha.cz
(aktualizace kontaktu: 11. 4. 2015)
Autor: František Müller
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Stránky stavebni-technika.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)