RENOMAG

Recycling 2018

Zveřejněno: 16. 2.

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dále ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým, dne 19.–20. dubna 2018 v Brně již 23. ročník mezinárodní konference Recycling 2018. Jejím garantem je již tradičně Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM1).

Recycling 2018

V České republice se stala recyklace stavebních odpadů, obdobně jako v ostatních zemích EU, neodmyslitelnou součástí většiny demoličních prací. A recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nachází stále častěji své uplatnění v následné stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada stavebního kamene a štěrkopísků.

Komu je konference určena?

 • Provozovatelům recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů)
 • Orgánům státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.
 • Výrobcům a dodavatelům recyklačních linek a technologií.
 • Stavebním projektantům, investorům a zástupcům stavebních firem, které využívající recykláty.
 • Zástupcům firem zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.

Nejdůležitější informace o konferenci

 • Pořadatel: Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice
 • Datum konání: čtvrtek 19. a pátek 20. dubna 2018
 • Místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, Brno

Tématické zaměření konference

 • Akční plán pro podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami pro oblast stavebnictví a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví.
 • Vyhláška, kterou se stanoví doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU.
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů.
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Podrobnější informace a přihlášku na konferenci je možno získat na webových stránkách ARSM www.arsm.cz.

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
tel.: +420 541 142 427
mob.: +420 605 720 234
e-mail: skopan@fme.vutbr.cz

¹) ARSM – Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR
²) Zpracováno z tiskových podkladů Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM
Autor: Helena Hejhálková²)
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Stránky stavebni-technika.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)