Dnes je 13.11. – svátek slaví Tibor

Recycling 2018

Zveřejněno: 16. 2. 2018

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dále ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým, dne 19.–20. dubna 2018 v Brně již 23. ročník mezinárodní konference Recycling 2018. Jejím garantem je již tradičně Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident ARSM1).

V České republice se stala recyklace stavebních odpadů, obdobně jako v ostatních zemích EU, neodmyslitelnou součástí většiny demoličních prací. A recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nachází stále častěji své uplatnění v následné stavební výrobě jako plnohodnotná náhrada stavebního kamene a štěrkopísků.

Komu je konference určena?

 • Provozovatelům recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů)
 • Orgánům státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.
 • Výrobcům a dodavatelům recyklačních linek a technologií.
 • Stavebním projektantům, investorům a zástupcům stavebních firem, které využívající recykláty.
 • Zástupcům firem zabývajícími se sběrem stavebních odpadů.

Nejdůležitější informace o konferenci

 • Pořadatel: Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice
 • Datum konání: čtvrtek 19. a pátek 20. dubna 2018
 • Místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, Brno

Tématické zaměření konference

 • Akční plán pro podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami pro oblast stavebnictví a jeho vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví.
 • Vyhláška, kterou se stanoví doplňující kritéria, při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na rozvoj recyklace stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU.
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních prvků.
 • Recyklace komunikací (vozovky, železniční lože), použití recyklátů v různých konstrukčních vrstvách.
 • Recyklace zateplení budov.
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů.
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškového sálu prezentační výstavka firem, zabývajících se recyklací stavebních sutí, výrobou strojů a zařízení pro recyklaci, příp. činnostmi s ní souvisejícími.

Podrobnější informace a přihlášku na konferenci je možno získat na webových stránkách ARSM www.arsm.cz.

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.
tel.: +420 541 142 427
mob.: +420 605 720 234
e-mail: skopan@fme.vutbr.cz

¹) ARSM – Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR

²) Zpracováno z tiskových podkladů Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (ARSM)

Autor: Helena Hejhálková²)
Foto: Archiv firmy

Tématické tagy

Nové

Výkonná hydraulická kladiva Renomag pro všechny nosiče a druhy prací

Zveřejněno 12.11. Hydraulické kladivo značky Renomag využijete nejen při všech lehčích i náročných stavebních pracích spojených s výstavbou silnic, bouráním, recyklacemi, ale i v lomech při těžbě a rozbíjení velkých kamenných bloků. Pro tyto práce potřebujete nástroj… jít na článek

Unikátní dopravník TELESTACK TS 242. První svého druhu ...

Zveřejněno 11.11. Teleskopické dopravníky jsou nesmírně technicky zajímavým produktem, který navíc ušetří mnoho času, peněz a poskytne možnosti, jaké Vám žádný klasický haldovací pás prostě nemůže nabídnout. Unikátní dopravník TELESTACK TS 242 totiž umí měnit nejenom… jít na článek

Metso uvádí na trh nový efektivnější Lokotrack LT200HP

Zveřejněno 10.11. Mobilní kuželový drtič Metso Lokotrack® LT200HP™ je určen pro sekundární případně terciální stupeň drcení. Využití nalezne při výrobě kameniva pro drážní stavby, silniční stavby, asfaltové směsi a uplatní se též při drcení betonových frakcí. jít na článek