RENOMAG

Nové trendy v separaci neželezných kovů

Zveřejněno: 18. 6. 2014

Skupina Goudsmit Magnetics Group, jejíž součástí je firma WAMAG, úspěšně představila na veletrhu IFAT 2014 mobilní separátor neželezných kovů, který je vhodný pro třídění zvláště jemných neželezných částí materiálu.

Nové trendy v separaci neželezných kovů

Toto zařízení zaujalo hned několika unikátními parametry. Především mobilitou celé separační sestavy, která se skládá z nejnovějšího vysoce výkonného Eddy Current (EC) separátoru NH1500/38HI umístěného na návěsu. Snadná dosažitelnost pro provedení provozních zkoušek a testů separace byla zájemci velmi oceňována.

Pomocí kombinace zvýšení hodnot magnetické indukce, frekvence magnetického pole a průměru magnetického rotoru se podařilo zlepšit účinnost separačních vířivých proudů. Díky tomu bylo možné prolomit hranici spolehlivé EC separace částic již od 0,5 mm (například tenká měděná vlákna). Rozdělení frakcí upravovaného materiálu se tak rozšířilo o jemnou frakci 0–10 mm. Tato zbytková frakce materiálu obsahuje stále ještě hodnotné kovy, zajímavé pro další zpracování.

Stánek firmy Goudsmit na výstavě IFAT 2014
Stánek firmy Goudsmit na výstavě IFAT 2014

Efektivní EC separace neželezných kovů

Separátory na principu vířivých proudů separují převážně neželezné kovy, jako jsou hliník, měď, mosaz, nerezová ocel a další. Aby bylo možné separovat tyto zvláště jemné částice, například z kovového šrotu a objemných toků odpadního materiálu, je důležité zbavit upravovaný materiál nejdříve všech železných příměsí. Pak je možné optimalizovat nastavení EC separace. Pro spolehlivé oddělení železných částic s co nejmenším rozměrem se osvědčil například bubnový magnetický separátor s indukcí 0,9 Tesla.

Provoz EC separátoru je velmi citlivý na správné nastavení rychlosti dopravníku a seřízení dělícího hradítka podle typu a objemu tříděného materiálu. Zásadním parametrem je co největší síla v prostoru působení vířivých proudů. Toto zadání řeší mimořádně navržený magnetický rotor, zvláště jeho průměr a zvýšený počet pólů magnetů.

Nové řady EC separátorů jsou již standardně vyráběny s excentrickým uložením magnetického rotoru v separačním válci. Regulovatelné nastavení rotoru v různých úhlech vzhledem k válci umožňuje optimální seřízení trajektorie odmrštěné částice neželezných kovů. Toto uspořádání napomáhá efektivnější a spolehlivější separaci.

Výrobní parametry EC separátorů

Vyrábíme EC separátory v šířkách: 600, 800, 1000, 1500 a 2000 mm. Podle požadavku na jemnost separace jsou dostupné následující typy EC separátorů:

  • 12 pólový rotor magnetu (300 Hz), pro separaci hrubé frakce 80 mm a více.
  • 22 pólový rotor magnetu (550 Hz), střední frakce 20–80 mm.
  • 22 HI (733 Hz), střední a jemná frakce 0–20 mm. Tento separátor má o 15 % vyšší účinnost separace oproti standardnímu stroji s 22 póly. Označení HI (High Intensity) informuje, že separační pole je zesíleno speciálním způsobem.
  • 38 HI pólový rotor magnetu (950 Hz), jemná frakce 0–10 mm.
Mobilní jednotka Eddy Current separace
Mobilní jednotka Eddy Current separace
Mobilní Eddy Current separátor 1500/22HI
Mobilní Eddy Current separátor 1500/22HI

I-Sens separátory

Dalším nově vyvinutým výrobkem v této oblasti je separátor I-Sens. Jedná se o separátor neželezných kovů vhodný pro úpravu materiálů s obsahem kovů << 1 %. Tento systém dokonale doplňuje proces separace před použitím nebo po použití EC separátorů. Separátor I-Sens se skládá z dopravního pásu, ve kterém je namontována těsně před koncem válce snímací deska. Tato snímací deska detekuje přítomnost částice kovu a současně její místo na pásu. Speciální software vypočítá reakci vzduchových trysek na polohu a velikost kovové částice. Ta je následně odstraněna z proudu ostatního materiálu pulsem vzduchu během volného pádu. Detekované kovové materiály proto padají až za separační přepážku.

I-Sens separátory pomáhají separovat materiály, jako jsou například nerezové a měděné drátky. Vyrábějí se v následujících typech – pro jemnou frakci částic od 6 mm, střední frakci částic od 12 mm a hrubou frakci částic od 24 mm. Šířky pásu se pohybují od 400 do 2000 mm.

I-Sens separátor 1500/12
I-Sens separátor 1500/12

Aplikace

EC a I-Sens separátory si stále častěji nacházejí své místo ve spalovnách a recyklačních linkách. Typickými oblastmi použití jsou výstupy po drcení například domovního odpadu, elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a při likvidaci automobilů. Dále recyklace skla, recyklace dřevěného odpadu, recyklace strusky ve spalovnách komunálního odpadu a další. I-Sens separátory jsou vhodné zejména pro konečnou kontrolu produktu například dokončovací separace u recyklace WEEE.

Mobilní separační jednotka přivádí EC separátory blíže k zákazníkovi a do nových oblastí využití této působivé technologie. Vysoce výkonné EC separátory nové řady pomáhají realizovat současné požadavky na stále vyšší čistotu výstupních produktů separace a recyklace.

Kontakty:
WAMAG, spol. s r.o.
Pražská 270, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: +420 318 599 550
E-mail: info (zavináč) wamag (tečka) cz
http://www.wamag.cz
(aktualizace kontaktu: 22. 8. 2013)
Autor: Ing. Jan Kolář, Ing. Jana Kolářová
Fotografie: Archiv firmy

Diskuze k článku

Článek zatím nikdo nekomentoval. Vložte komentář jako první.

Stránky stavebni-technika.cz používají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. (beru na vědomí)